Det er uproblematisk at turistene skal betale turistskatt i Tromsø. Det vil gjøre byen enda mer attraktiv for både dem som kommer på besøk, og for oss som bor her.

Turister i Tromsø kan trolig se frem til å betale en egen skatt. Kultur-, idretts- og friluftsutvalget i Tromsø gikk i november inn for en turistskatt, og ba om at dette skulle utredes av administrasjonen. En ny utredning ble vedtatt også fredag i forrige uke.

Et nytt vedtak var nødvendig fordi den opprinnelige beslutninga ble gjort som en del av kommunens plan for idrett og friluftsliv, skriver Nordlys. Kommunaldirektøren mente det trengtes et eget separat vedtak.

Turistskatten vil trolig komme innen 2024 uansett hva kommunen vedtar. I budsjettforhandlingene mellom Ap, Sp og SV ble det klart at regjeringa skal legge fram et forslag om turistskatt i budsjettet for 2024.

Det er viktig at denne skatten innkreves og forvaltes lokalt, ikke sluses inn i Finansdepartementets kasse.

Tromsø har utviklet seg til en populær turistdestinasjon med rykte for god kvalitet. Men det medfører at en del naturområder utsettes for stort press, med stadig større behov for vedlikehold og tilrettelegging for å opprettholde den kvaliteten som forventes.

Turistene som kommer til Tromsø og Norge forventer ikke at landet skal være billig å feriere i. Turistskatt er også helt vanlig i mange europeiske land. Det koster for eksempel 1–3 euro per person per natt i Barcelona for hver person over 17 år.

Anni Skogmann (FrP) sier hun blir svett av all beskatninga og har stemt imot turistskattutredningen i kommunestyret. Da bør hun gjerne komme opp med alternative løsninger for hvor pengene skal komme fra for å bygge toaletter, utfartsparkeringer og lage informasjonskampanjer om snøskred og trygg ferdsel i fjellet. Er det noen spesifikke poster på kommunebudsjettet hun kan tenke seg bør belastes med disse kostnadene, slik at turistene slipper?

Turistskatt innebærer sjeldent uoverkommelige kostnader for turister. Besøkende betaler mer enn villig 6000 kroner natta for å bo på hotell i Tromsø. Og mye av de pengene går i lomma på hotellkjede-eiere sørpå.

En relativt beskjeden turistskatt vil ikke virke avskrekkende, men kan ha stor betydning for kommunens økonomiske spillerom for vedlikehold av våre mange friluftsperler.