Hvordan bygger man gode samfunn? Vi i Liberalistene mener vi har svarene for at Tromsø skal bli en attraktiv by som mange vil bo og jobbe i.

Ser man på andre byer satt sammen av fastland og øyer, vil man ofte se at flere innfartsårer er spredt mellom nord og sør på øya. De er sjeldent satt på samme sted. Derfor undrer vi oss over langtidsperspektivet i planene for å bygge en ny bru rett ved siden av den eksisterende brua til Kvaløya.

Det er plass til mer bebyggelse på Kvaløya og Kvaløya mangler helt klart en forbindelse. Hvordan kan byggestoppen oppheves for all overskuelig fremtid? Svaret er ikke bru ved siden av brua. Langsiktig planlegging er eneste alternativ. Løsningen kommer i form av en tunnel, gjerne via Håkøya til Håkøybotn. Samt at denne har en forbindelse til det øvrige tunnelsystemet på Tromsøya. Da snakker vi løsning for fremtiden.

Flere hus og folk i husan betyr naturligvis flere arbeidsplasser. Tromsø trenger mer verdiskapende industri. Da er det en forutsetning med billig strøm. Vi ser nå at det kan bli et problem med høye strømpriser i fremtiden. I vår kjære naboby Narvik har AP-ordfører Edvartsen gitt grønt lys for utredningen av småskala kjernekraftverk. Jeg vil utfordre vår egen kommune til å kopiere vedtaket og sette i gang en tilsvarende utredning for å skåne oss for væravhengig strøm og skyhøye strømpriser.

For å finansiere fremtidens løsninger må man kutte all sløsing. Jeg synes jeg var ganske mild da jeg gikk gjennom investeringer i handlingsplanen for 2023–2026 med rød penn, og lagde hypotetiske kutt. I handlingsplanen finner vi oppussing av den gamle lærerhøyskolen for kr 182 millioner, brostein i Storgata nord til 90 millioner, 60 millioner i elbiler til kommunen, oppussing av Rådstua til 25 millioner, oppgradering av Prostneset bypark til 17,6 millioner, skatepark på Nansenplassen til 16,7 millioner, toalett på Charlottenlund til 10 millioner, toalett i Telegrafbukta til 9 millioner. Til sammen ble det 410 millioner kroner i potensielle kutt. Det er penger som bør brukes smartere, eventuelt spares. Det er også planer om nytt kulturkvartal til omtrent 300 millioner kroner. Prosjekter som dette er rene utgifter. Det er investeringer som man ikke får noe igjen av, annet enn vedlikeholdskostnader.

Man får ikke undersjøisk tunnel for denne summen, men det hjelper ikke at pengene brukes på unødvendige investeringer. Etter at kommunen har brukt pengene vil responsen fra de etablerte partiene være noe slikt som «vi ikke har penger til ny tunnel.» Nei, hvorfor ikke det? Har det kanskje noe med prioriteringen å gjøre? Det er pengebruk av denne typen nevnt ovenfor som må bort, slik at det kan være rom til de store løsningene som gjør at Tromsø kan bli en bedre by å bo og jobbe i.

Kommunen må også være åpen for at private skal få bygge tunnel all den tid de selv ikke viser vilje eller evne til det. Slik som Langnestunnelen en gang var privat frem til år 2000.

Liberalistene vil være beinharde på å holde pengebruken unna ting som ikke er knusende nødvendig. Stem på Liberalistene i kommune- og fylkestingsvalget.