Adm. dir. Geir Axelsen i Statistisk Sentralbyrå (SSB) leverer i Nordlys en slags forklaring på en sak som har vært kjent i bortimot et tiår, men som plutselig har fått fornyet aktualitet, og har ‘tatt av’ i lokale medier: Nemlig at SSB definerer Bodø som et større ‘tettsted’ enn Tromsø. Saken har selvsagt vakt åtgaum i det evinnelige Bodø, med sine bortimot sykelige ambisjoner.

Direktørens forklaringer inngir imidlertid ikke tillit - selv om SSB inntil videre har et seriøst navn som gir mening (det varer vel kanskje ikke lenge?).

Les også

Hvem er størst?

SÆRLIG med tanke på at ikke alle hovedstadsmiljøer har inngående kunnskap om (eller interesse for) den nordlige landsdel, er det viktig at man opererer med riktige og relevante tall. For alle typer samfunnsplanlegging, både offentlig og privat, er det viktig å ha riktige tall for hvor mange som bor i et byområde - i dette tilfellet Tromsø.

Min erfaring er at det ikke på noen måte er gitt at beslutningstagere i Oslo er kjent med hvordan byorganismen Tromsø er sammensatt, og hvordan Nord-Norge er befolket. Dette spørsmålet er viktig, fordi det har med tildeling av midler og andre ressurser å gjøre (som Nordlys var inne på i en lederartikkel nylig).

Les også

SSBs håpløse bystatistikk kan påvirke politikken

Jeg fikk selv en gang spørsmål fra en ellers oppegående Oslo-mann om det gikk mer enn ett fly til Tromsø pr. dag!

Mener virkelig direktøren, hvis man skal ta utgangspunkt i hans definisjoner, at veiutbygging og annen infrastruktur i Tromsdalen og på Kvaløysletta ikke er relevant for bysamfunnet Tromsø - fordi de er adskilt fra de sentrale bydeler på Tromsøya med kilometerlange broer og tunneler?

Jeg vet at SSB tidligere opererte med begrepet ‘tettstedssamling’ der sjø og bergknatter forhindret sammenhengende bebyggelse (jeg tror det gjaldt f.eks. Bergen og Kristiansand). Det er å anbefale at man går tilbake til en slik praksis, som utvilsomt gir større mening enn det tøyset man holder på med nå.

At SSB ikke ‘lager statistikk over byer’, er forøvrig en så tullete uttalelse at jeg frykter at det er like før denne viktige instansen snart blir delt opp i ‘firmaer’ - med tullenavn som f.eks. VY.