Høyre gikk i slutten av januar ut i flere aviser og hevdet at deres prestisjeprosjekt Nye Veier AS står i fare for nedleggelse dersom Arbeiderpartiet vinner regjeringsmakt. Bakgrunnen for engstelsen er at fire LO-forbund har foreslått en evaluering av selskapet, og at Arbeiderpartiet støtter slik evaluering.

For å forhindre at selskapet gjennomgås går Høyre høyt på banen og forteller en eventyrlig suksesshistorie om selskapet Nye Veier AS, så eventyrlig at det får fortellingene fra Asbjørnsen og Moe til å blekne.

Anslagene varierer, men stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth hevder i Trønderdebatt 26. januar at selskapet har gitt samfunnet innsparinger på hele 59 milliarder kroner. På samme tid står det på Nye Veier AS sine nettsider at de så langt har åpnet ca 80 km vei. Smak på tallet; 59 milliarder – 59 tusen millioner – i innsparing på 8 mil vei, bare fordi byggherren er en annen!

Høyre viser til flotte utregninger fra Samferdselsdepartementet, mens enhver som har hatt grunnleggende matematikk på skolen helt uten kalkulator kan regne seg fram til at det kryr av ugler i mosen. Flere av prosjektene overtok selskapet ferdig prosjektert fra Statens vegvesen. Felles for alle prosjektene er at det er de samme som skal bygge enten byggherren er Nye Veier AS eller Statens vegvesen, nemlig private entreprenører. Likevel sparer man langt mer enn man investerer? Det er selvsagt tull!

Da etableringskostnadene av Nye Veier AS viste seg å bli dobbelt så store som først anslått (De Facto, notat 5:2016), sendte regjeringa like godt regninga til Statens vegvesen. Det gikk ut over drift og vedlikehold av riksveier, samt trafikant- og kjøretøytilsyn. Det er en del av historien som Høyre elegant utelater.

Svaret på en utregning avhenger av hvilke faktorer som legges inn i regnestykket. En sammenligning mellom to utregninger forutsetter at de samme faktorene er lagt inni begge regnestykkene. For Høyre og deres samarbeidspartier synes ikke det å være så viktig, svaret kan jo komme i veien for målet; nemlig å sultefore staten slik at private kan overta oppgavene. Lite er mer lukrativt enn å få tilgang til det norske fellesskapets tykke lommebok.

Det de fire LO-forbundene har foreslått er kun at det gjøres en evaluering av selskapet Nye Veier AS. En evaluering må jo være til det beste dersom Høyre virkelig mener at etableringa er en suksess.