Det blir ingen store omkalfatringer i Støre-regjeringa når Bjørn Arild Gram går fra rollen som kommunal- og distriktsminister til jobben som forsvarsminister.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) hentes fra Senterpartiets stortingsgruppe og tar Grams plass i kommunaldepartementet.

Gram er et forutsigbart valg. Han er kjent for sin høye arbeidskapasitet, og har lang erfaring som politiker på alle nivå. Gram har i mange år vært ordfører i Steinkjer og har blant annet vært statssekretær i Finansdepartementet i Stoltenberg-regjeringen.

Gram er bonde og siviløkonom med erfaring fra administrasjon og ledelse. Han var i mange år nestleder i styret for Kommunenes interesseorganisasjon (KS) , som er landets største arbeidsgiverorganisasjon, før han ble styreleder i 2020.

Hans administrative erfaring, samt erfaring med forhandlinger fra KS, vil trenges nå når planer skal legges for milliardinvesteringer i Forsvaret.

Forsvaret er vei inn i en stor omstilling der man skal forflytte aktiviteten fra internasjonale operasjoner til territorialforsvar. For å få dette til må man få mer av alt - mer våpen, mer uniformer, flere soldater og befal. Lagrene må fylles opp.

Kostnadene ved dette vil måtte begrunnes godt. Pengene vil måtte hentes inn fra andre departement. Det vil være et nitidig arbeid å få denne kabalen til å gå opp.

Bjørn Arild Grams erfaring med internasjonal forsvarspolitikk er derimot et ubeskrevet blad. Norges forsvar handler ikke bare om hva Norge gjør alene men hvordan vi legger til rette for våre allierte.

I nær fremtid kan vi stå overfor at Finland og Sverige blir med i Nato. det vil få konsekvenser for Norge i alliansen: Hvis Finland - med sine 1340 kilometer med grense mot Russland - blir med i Nato så vil Norge ikke lengre være Natos nordligste flanke.

Det vil trolig også medføre behov for store omstillinger i måten Norge tenker eget forsvar - og de omstillngene kan komme på kort varsel.

Bjørn Arild Gram har ingen erfaring fra Forsvaret selv, annet enn avtjent verneplikt. Han har heller ikke erfaring fra relevante komiteer på Stortinget.

Men han fremstår utad som både en grundig og behersket politiker. Et sinnelag som det vil være behov for i forsvarsministerstolen fremover.