Gjennom årets valgkamp var fødetilbud en sak som skapte stort engasjement, og dette med god grunn. Uten at man skal trekke parallell mellom fødetilbudet i Distrikts-Norge og blant verdens fattigste land, mener jeg at alle kvinner i verden har rett på et godt fødetilbud. Dette er faktisk en menneskerett uavhengig av hvor du bor, om det er i Nord-Norge eller Nord-Mali.

Antall fødesteder, hvor de skal ligge, og hvilken kompetanse disse skal besitte, har vært mye diskutert i Norge. Debatten kommer gang på gang til overflaten i Nord-Norge, og budsjettkutt og lang transportvei er en realitet for altfor mange kvinner.

Norske kvinner forventer trygge og gode fødetilbud så nært hjemmet som mulig. På norske fødeavdelinger forventes det god medisinsk kompetanse fra helsepersonell som jordmødre og anestesileger. Imidlertid forventer CARE at det samme tilbudet skal være tilgjengelig for fødende kvinner verden over.

I mange land er fødsel noe av det farligste en kvinne kan gjøre

Globalt dør det over 800 kvinner hver eneste dag som følge av komplikasjoner i forbindelse med graviditet og fødsler. Mange av disse dødsfallene kunne vært forhindret. Vi har oppskriften for egen del i Norge idag. Vi skal bare 100 år tilbake: Da var mødredødeligheten her til lands på nivå med den som er i afrikanske land i dag.

99 av 100 mødredødsfall skjer i fattige land. I land som Afghanistan og Sierra Leone er fødsel noe av det farligste en kvinne kan gjøre.

Verdens helsesystemer er under hardt press

I en fersk rapport fra FN tegnes det et mørkt bilde for 2022 hvor behovet for humanitær nødhjelp vil være rekordhøyt. Vi står fortsatt overfor en pandemi, og for mange land kommer dette på toppen av krig, konflikter og naturkatastrofer. Muterte varianter av Covid-19 presser stadig verdens helsesystemer til randen, og manglende evne til å tilby tilstrekkelige helsetjenester er dypt urovekkende.

For å oppnå FNs bærekraftsmål nr 3 om god helse, må mødredødeligheten i verden reduseres til, og helst bli lavere enn, 70 per 100 000 levendefødte innen 2030. Til sammenligning ligger mødredødeligheten i Norge på 7 per 100 000, mens den i Sierra Leone ligger på hele 1 165 per 100 000. Det er altså mer enn 166 ganger høyere risiko for å dø i forbindelse med fødsel i Sierra Leone enn i Norge. Siden år 2000 har mødredødeligheten på verdensbasis gått ned mer enn en tredjedel. Det er derfor sørgelig å nå se kraftig tilbakegang under koronapandemien.

Vi må løfte opp det globale problemet

Det er ikke min intensjon å snakke ned de debattene vi har om fødetilbud her til lands, jeg ønsker tvert imot å løfte de fram. Vi vet at kunnskap, kvalifisert personell og utviklet helsesystem betyr forskjellen mellom liv og død. Alle kvinner bør ha mulighet for trygge svangerskap og fødsler, om de bor i Bodø eller i Bamako.