Kristelig Folkeparti sliter på mange meningsmålinger om dagen. Etter retningsvalget for to år siden har vi nå to partier som spiser av velgergrunnlaget vårt, partiet De Kristne til høyre og partiet Sentrum til venstre for oss. Det er ikke noen ønskesituasjon, akkurat, spesielt ikke når partiet trenger hver eneste stemme for å komme over den magiske sperregrensa på 4 % - som gir rett til flere utjevningsmandater.

I denne situasjonen har vi i Troms og Finnmark KrF fått en markant 1. kandidat som har reist rundt i hele dette enorme fylket vårt den siste måneden, Truls Olufsen Mehus fra Hammerfest. Han er ingen «broiler» og har forholdsvis liten fartstid i politikken. Derimot har han rukket ganske mye innenfor arbeidslivet, sin «unge» alder til tross, både som næringssjef i Hammerfest og som gründer av flere bedrifter. Derfor har han vært særlig opptatt av at entreprenørskap må inn i skolen helt fra 1. klasse, bl.a. som et virkemiddel for å stanse fraflyttingen fra nord.

Mehus har imponert mange med sin store kunnskap. Han setter seg grundig inn i de sakene han uttaler seg om, og ble kanskje først kjent for sitt mot til å avsløre de negative sidene ved organisasjonen FRI. Av den grunn har han måttet tåle mye negativ omtale, men har konfrontert dem med at også skeive teorier må bygge på vitenskap – ikke på synsing. Derfor har han bl.a. frontet at det biologisk sett bare finns to kjønn, at kjønnsinkongruens er en psykologisk tilstand som trenger grundigere utredning, at det er feil å starte irreversibel kjønnskorrigerende behandling av barn, at barn ikke har samtykke-kompetanse juridisk sett - og at aldersgrensen for å starte slik behandling derfor må settes til 18 år.

Han har selvfølgelig også frontet vanlige KrF-saker på en god måte, som menneskeverd, familiepolitikk, valgfrihet osv. Det er derfor mange gode grunner til å stemme KrF:

  • Ja til menneskeverd fra livets start til livets slutt
  • Nei til utvidelse av abort-grensa
  • Ja til større valgfrihet for barnefamilier
  • Ja til kontantstøtte
  • Ja til økt barnetrygd
  • Ja til fritidskort for barn og unge
  • Ja til å ta klimatrusselen på alvor
  • Ja til økt bistand til verdens fattige

Ifølge informerte kilder har Truls ved to tilfeller (gode meningsmålinger) vært inne på Stortinget på utjevningsmandat. Det er derfor fortsatt håp i hengende snøre.

Stem på KrF og få en modig politiker inn på Tinget!