Blant 19 statsråder og så langt over 40 statssekretærer i regjeringsapparatet, finner man et enslig navn fra Troms Arbeiderparti, Kristina Torbergsen. Hun er både kvalifisert og et utmerket valg i Kunnskapsdepartementet, men Skjervøy-kvinnen er sørgelig alene blant alle utnevnelsene som har kommet i statsråd de to siste fredagene.

Det er svak uttelling fra den valgkretsen i landet der Arbeiderpartiet gikk mest frem. Fremgangen på 3,1 prosent i Troms ved stortingsvalget i september skyldtes ikke minst en vellykket valgkamp i Tromsø, Nord-Norges største by og landets arktiske hovedstad.

Jonas Gahr Støre må gjerne forsøke å tone ned geografi og si at han skal lede en regjering for hele landet, men så langt har han ikke lyktes med å gi Arbeiderpartiets regjeringsapparat en god geografisk spredning.

Nå murres det kraftig på bakrommene i partiorganisasjonen i Troms Arbeiderparti, og med god grunn. Innenfor viktige sektorer i samfunnet er det svært store uløste oppgaver i nord, særlig innenfor samferdsel.

Troms er for eksempel blant fylkene i landet med aller flest kilometer fylkesvei, der etterslepet på vedlikehold er formidabelt. Både lokalbefolkning og næringsliv forventer en ny giv med en ny regjering. Alle vet at det blir enklere å endre kurs dersom man har politikere som vet hvor skoen trykker. Norge er langt, og behovene er adskillig større enn Intercity og bypakker i sør.

Bildet i Arbeiderpartiet ser ut til å være klart; etter at «apparasjikene» i det sentrale partiapparatet og LO har fått sitt gjennom sine nettverk, er det lite igjen å fordele til andre. Mange har tilhold i Oslo, der Ap gikk mest tilbake ved valget. Og altså aller færrest fra den valgkretsen der Ap hadde største fremgang, Troms.

Det er et paradoks statsminister Jonas Gahr Støre ikke kan være bekjent av. Arbeiderpartiet har signalisert satsing i en del av landet der nesten all politisk kraft har gått tapt på grunn av en mislykket fylkessammenslåing. Når velgerne har svart med å slutte opp om Ap, forventer de også bli representert i regjeringen.