For en ukes tid siden stilte jeg tre sentrale senterparti-politikere i Troms og Finnmark følgende spørsmål: «Vil Senterpartiet også satse på lærere i nord?». Ett utgangspunkt var at lærermangelen i en kommune, riktignok i Nordland, hadde bikket 50 prosent, og var på hele 60 prosent. Mitt hovedbudskap var at regjeringen må slutte med å rasjonere lærere, ved å justere opptakskravet på 3,5 i snitt fra videregående.

Ifølge en NTB-notis som nå er publisert i flere aviser, sier imidlertid en statssekretær i Kunnskapsdepartementet: «Med de lave fødselstallene vi har i Norge i dag, ser det ikke ut til at mangel på barnehagelærere og lærere vil være et stort problem i årene fremover.»

Statssekretæren er fra Arbeiderpartiet, som har en av de to statsrådene i Kunnskapsdepartementet. Som kjent har Senterpartiet den andre. Kan vi gå ut fra at hans utsagn også er dekkende for synet til Senterpartiet i Troms og Nordland? Når regner man i så fall at lærermangelen vil være tatt hånd om?