Vegvesenet ønsker montering av bomstasjoner rundt på Øya fra andre halvår 2022. Fredag 19. mars kom NTP (Nasjonal Transportplan), med åpning for forhandlinger om bomopplegg på Tromsøya for 15 år, minst.

Kommunevalget i Tromsø er i september 2023. Da får vi et helt nytt kommunestyre etter en valgkamp fra nå og fram til valget, dvs 2 og et halvt år med bompengekrig på alle fronter. Første fase av denne krigen blir på 2,5 år, men krigen vil fortsette, bare med et helt nytt kommunestyre.

Bom-Nei-partiene NTB (Nei til bompenger), Frp, By & Land og flere kan se i møte en givende og positiv kamp mot Vegvesenet og bompartiene. Det er hyggelig å se i møte en stor kamp som ikke kan tapes.

Bompartiene får motta velgernes dom i 2023. Og det kommer galluper før den tid med beskjed om tingenes dårlige tilstand.

Velgernes dom i 2023

Hvem får lide hardest under velgernes dom? MDG kan muligens vinne litt på å profilere seg enda klarere som bil-hatere og bom-elskere. Men hvor mange bil-hatere finnes egentlig i Tromsø, når vi trenger bilen både i næring og privat? Det blir spennende å se.

Ap og SV har vært klare tilhengere i årevis til Vegvesenets løpende overgrep mot bilbrukerne i Tromsø. De har fulgt Naimak og Vegvesenet hele veien i alle krumspring for inngjerding av Tromsøyas befolkning. Nå kan de få en fremtid som mini-partier iTromsø.

Sp har ikke vært mye profilert i bom-kampen. Men nå har de bundet seg til Ap og SV. De risikerer å følge dem ned i avgrunnen. Høyre er en sak for seg. De har skiftet standpunkt og sviktet Høyre-velgerne etter helomvending fra gruppeleder Erlend Bøe.

I den kommende krigen kan Høyre få betydning hvis de klarer å kvitte seg med Vingle-Bøe, men det sitter langt inne. Det er mange gode folk på Høyrelista, men de fleste lar seg styre av Bøe. Da kan også Høyre bli et mini-parti.

Bomsoner og dyr innkreving

Øya skal ha 6 bomsoner og 15 bomstasjoner, foreløpig. Fra tidligere i bomdebatten vet vi at veiprising via satelitt eller høyere drivstoffavgift gir lavere kostnader og mindre sløsing til byråkrati, dvs mer penger til ny asfalt og nye veier.

Men Vegvesenet vil ha det dyreste systemet fordi det gir Vegvesenet styring over alle deler av Tromsø-trafikken. Tromsøs bilbrukere er egentlig mest tjent med at Vv fjernes fra enhver befatning med Tromsøs innkreving, gatesystemer og drift.

Veiprising eller drivstoffavgift kan benyttes uten å dele opp Øya i 6 bomsoner med sonegrenser og sperringer.

De 6 bomsonene utformes til å kanalisere alle biler via 15 bomstasjoner slik at alle belastes for bompenger. For å oppnå det må de lage sperringer, gatestengsler og diverse ombygginger og omkjøringer så alle blir nødt til å passere en bomstasjon på vei til en annen sone. Stakkars de som må passere flere soner! For hver sone blir det nye sperringer og gatestengsler.

Hvor mye blir det av sperringer, gatestengsler, ombygginger og kanaliserte omkjøringer for at alle skal passere en bomstasjon? Hvor mye ekstra omkjøring? Og hvorfor blir Sone 1 favorisert, på bekostning av alle andre på Tromsøya?

Med veiprising eller drivstoffavgift betaler alle for kjørt distanse. Med bomsonene betaler vi i stedet for å passere sonegrenser, dvs favorisering av alle i Sone 1, der mange betaler ingenting!

Undervurdert kostnadsbudsjett

I budsjettet har de bare kostnad for bomstasjoner. Jeg vedder på at kostnadene til vegsperringer, vegombygging, gatestengsler og eiendomsendringer blir det mangedoble av bomstasjonene som koster ca 3 mill pr stk. Gatene skal også ombygges for kanalisering av trafikk forbi stasjonene. Detaljert ombyggingsbudsjett med alle gateendringer bør kreves, til fremlegging på nettet for kontroll fra bilbrukerne.

Så kommer den tvilsomme «kjøregevinsten» ved at bommene teoretisk skal føre til at vi kjører mindre bilkm. Vv har gjort en antakelse om 10 % redusert kjørelengde på Tromsøya, i form av færre bilturer. Ingen vet om dette er realistisk. Men Vegvesenet og bompartiene vil gjerne ofre mange millioner av bilbrukernes penger for å finne det ut!

Detaljerte ombyggingsplaner for sperringer og gatestengsler med omlegginger må legges ut på nettet og følges opp med detaljer for omkjøringer og ekstra kjøringer for hver enkelt gatesperring og gateendring. Disse ekstra omkjøringene i hver enkelt bomsone kommer til fradrag i «kjøregevinsten» som Vv og bompartiene mener å oppnå som redusert bilkjøring. Da får vi se det sørgelige resultatet, forutsatt en objektiv faktabeskrivelse.

Miljøgevinsten forsvinner

Tromsø kommune har elendig økonomi. Bypakken kan forbedre kommunens finanser. Det er blitt politikernes fremste pakke-argument, uten hensyn til bilbrukernes utgifts-belastning. Den påtenkte miljøgevinsten ved mulig mindre bilkjøring kommer nå langt ned på ønskelista.

Mindre CO2-utslipp generelt fra bilmotorene reduserer miljøgevinsten, hvis det overhodet blir noen miljøgevinst.

Med veiprising eller drivstoffavgift holder vi klart rede på kjørelengder og innspart kjøring. Med bomsoner og bomstasjoner holder vi ikke lengre rede på dette. Og all kjøring blir lengre med bomsoner pga sperringer og omkjøringer.

Tromsøs særpreg og bymiljø forsvinner

Med dette bomopplegget får Tromsø forsterket ryktet som landets dyreste by, spesielt for nyetablerte og innflyttere. Hvis bomsonene med stengsler og sperringer virkelig skulle bli gjennomført, så forsvinner denne byens særpreg og unike bymiljø. Da sitter alle på Øya inne i hver sin bydelsghetto bak sperringene. Vi blir ikke lengre Nordens Paris eller noe annet slags paradis.

Og fraflyttingen begynner. Tilflyttingen stopper opp. Tromsøs storhetstid i nord går mot en skammelig avvikling. Et skrøpelig skall av et bymiljø i avvikling står igjen. Med vennlig hilsen fra Naimak, Røymo og Hausberg med bomsone-tilhengerne.

Når fraflyttingen tar fart, så er det for sent å redde Tromsøs egenart og bymiljø. Vegvesenets bomsone-tvangsformynderi blir verre enn alle tenkelige koronasperringer.

Men det blir et helt nytt og annerledes kommunestyre i 2023. Så hva gjør vi i mellomtiden for å redde Tromsø og stå imot Vegvesenets og bompartienes ødeleggende fremferd? Bompartiene har tenkt å forhandle med Samf.dept’et til høsten. Før det skal de ventelig ha fullmakter fra kommunestyret? Hva skjer da?

Keiserens nye bomklær?

Har Vegvesenet fått på seg Keiserens nye klær? Hvor mange er det som gjennomskuer forkledningen? Hvem ser nakenheten og hvem ser bare diffus og halvveis påkledning? Det meste er fortegnet og feilbeskrevet om bomsonenes konsekvenser for Tromsø og vi som bor her.

Neste innlegg blir ventelig om veiprising/drivstoffavgift i forhold til bomsonesystemet som er håpløst ineffektivt og sløser store ressurser for innesperring unødvendig av Tromsøværinger. Så skal vi se at ny Håkøyforbindelse er mye bedre enn Selnesbrua, akkurat motsatt av det som Vv og Ap hevder.