Nylig kom Statistisk sentralbyrå (SSB) med folketallene for første kvartal i 2022.Og det var godt nytt for Tromsø. Byen fortsetter å vokse. Tromsø er den byen i Nord-Norge med suverent størst befolkningsvekst og har en stadig mer positiv befolkningsutvikling.

Byen vokser betydelig mer enn sammenlignbare byer i hele landet. Og den vokser mest av alle byene i Nordland og Troms og Finnmark.

Det er virkelig gode nyheter som regjeringen må merke seg raskt. For Tromsøs positive vekst skjer nærmest på trass - regjeringen Støre har gjort svært lite for å løfte byen.

Jobben har man gjort lokalt både blant politikere, kompetansemiljø og et aktivt næringsliv. Men Tromsøs vekst bør ikke bli en hvilepute for sentrale myndigheter. Det at vi vokser godt på egen hånd, betyr ikke at vi skal overlates til oss sjøl.

Når Tromsø by gjør det godt, så gjør resten av landsdelen det godt. Nå må regjeringen bygge på det gode grunnlaget som finnes her.

Det må understøttes av en regjering som ser verdien av å investere i Tromsø. Så langt har det i sum vært en kald skulder fra Støre-regjeringa.

Skal byen kunne vokse med god infrastruktur og god arealutnyttelse må man få på plass den byvekstavtalen som byen har blitt lovet, og oppfordret til å strekke seg etter.

Byvekstavtalen henger nå i en tynn, og uforpliktende tråd. Det at avtalen er satt på pause, kan ikke forklares på noen annen måte enn at regjeringen ikke ønsket avtalen i første omgang.

Med tanke på innsparing er det lite å hente på neste års budsjett: selv om kommunen, fylket og staten forhandlet seg frem til en avtale der staten legger 10 milliarder kroner i potten, så er dette penger som skal brukes over de 15 neste årene.

Et sterkt statlig bidrag som gir lavere bompengesatser vil være en langsiktig investering i Tromsø, og en vilje til å viderutvikle Nord-Norges viktigste by til det beste for hele landsdelen.

Dessverre er signalene at Staten har trukket seg unna. Det er sterkt beklagelig og bør rettes opp i umiddelbart. Også Kulturkvartalet og Universitetsmuseet lever i uvisshet.

La oss minne regjeringen på at nordområdesatsinga så langt har avstedkommet kun festtaler om Tromsø, og et lovet statlig investeringsfond.

Veksten i Tromsø består i stor grad av nye verdensborgere og innflyttere. Det er en økning som trolig vil fortsette etterhvert som reiselivsnæringa tar seg opp og arbeidsinnvandringa øker.

I tillegg vil de store kompetansemiljøene i byen fortsette å tiltrekke seg arbeidskraft fra hele verden. Da må man bygge en by som det vil være attraktivt og godt for dem å fortsette å bo i, skape aktivitet i, og bygge beredskap i.

Hvis Tromsø skal fortsette denne særs positive trenden, som landsdelen og regjeringens nordområdepolitikk er sårt avhengig av, så må Støre-regjeringen gjøre sin del av jobben.

Hovedstaden i Nord-Norge har vært oversett av regjeringen så langt. Det kan ikke fortsette mye lengre uten at får konsekvenser for tilliten til Jonas Gahr Støre. Han må følge opp ord med handling.