Tromsø kommune, Eiendomsspar, Mack og UiT samarbeider om å få bygd et nytt konserthus som kan måle seg med de andre store kulturbyggene i Norge.

Det er Arktisk Filharmoni på vegne av Tromsø kommune som står bak søknaden. Konserthuset blir et landemerke ved sjøen, med plass til 1.200 personer i den største salen. Målet er at staten går inn med et en tredjedel av byggekostnadene.

Det tror vi myndighetene vil gjøre. Norge trenger nasjonale kulturinstitusjoner i Nord-Norge, på lik linje med andre landsdeler. I sin nordområdemelding som ble lagt frem i november, sier regjeringen at kultur og utvikling av kreative næringer spiller en viktig rolle i nord. Et godt utviklet kunst- og kulturliv er spesielt viktig for framtiden til unge mennesker i landsdelen.

I dette tilfellet handler det om å sikre attraktive tilbud som kan videreutvikle den største byen i nord som et ankerfeste for bosetting. I tillegg konkluderer nordområdemeldingen med at gode konsertarenaer er en premiss for kunstnerisk og publikumsmessig utvikling for landsdelens stolthet Arktisk Filharmoni.

Prosjektet kan også være en mulighet for Sparebanken Nord-Norge, gjennom Samfunnsløftet, til å gi solid økonomisk støtte til et samfunnsbyggende prosjekt i Tromsø.

Det er strålende nyheter at det nå er fortgang i arbeidet. Et nytt konserthus vil få stor betydning både for Arktisk filharmoni, og for det øvrige kulturlivet i Tromsø.

Det byr på store muligheter for byutvikling og et nytt tyngdepunkt for kultur og formidling. Det vil gi et større og bedre tilbud på konsert- og konferansefronten som igjen er bra for næringslivet. Det styrker samspillet mellom musikkonservatoriet og Arktisk filharmoni. Sammen med Hålogaland Teater, Polaria, Framsenteret, det nye Universitetsmuseet, Kunstforeningen og kunstakademiet vil konserthuset bli rosinen i pølsa i et nytt kulturkvartal som kan gi det utadvendte Tromsø et enormt løft.

Det må være lov å si at tiden er overmoden for et slikt tidsriktig, moderne kulturbygg. Dagens kulturhus har tjent byen godt, men det sto ferdig i 1984, for snart 37 år siden. Den gang hadde Tromsø 47.000 innbyggere, i dag er tallet 78.000. Det sier seg selv at tiden er kommet for å ta et steg videre.

Eierskap og drift av en ny storstue vil fremover bli et viktig spørsmål. Og hva bør skje med dagens kulturhus? Det er en del av prosessen, som vi er trygge på at man finner gode løsninger på.