Da ungdommens fylkesråd i Troms og Finnmark (UFR) først fikk presentert ideen om Tromsø som europeisk ungdomshovedstad, satt samtlige av medlemmene med stjerner i øynene. Tromsø har kvaliteter og potensiale til å bli en ungdomskommune i verdensklasse, og UFR støtter Tromsø fullt ut i å vise dette.

Det var ikke tvil blant medlemmene i ungdommens fylkesråd i Troms og Finnmark når forslaget “UFR stiller seg positiv til at Tromsø søker seg som European Youth Capitol” kom på bordet. Forslaget møtte ingen motstand og ble enstemmig vedtatt etter kort tid. UFR er imponert over Tromsøs engasjement og mener de er en foregangskommune som representerer både fylket og landsdelen på en god måte. Selvfølgelig stiller UFR seg bak Tromsøs søknad.

Søknaden er nå sendt, og ungdommens fylkesråd i Troms og Finnmark håper juryen ser på Nordens Paris slik vi ser den!

UFR ser store kvaliteter i Tromsø som gjør byen høyaktuell som europeisk ungdomshovedstad. Man kan starte å si at Tromsø tar ungdommene på alvor. De har et aktivt ungdomsråd, og barn- og unges kommunestyre. Samtidig har alle skolene elevråd som skal bidra til å gjøre hverdagen til byens ungdommer best mulig. Med andre ord, Tromsø er en foregangskommune på ungdomsmedvirkning. Ungdomsrådet har opptil flere møter i måneden, deltar aktivt i kommunepolitikken og disponerer midler som elevråd kan søke om for å gjennomføre diverse prosjekter. Tromsø utstråler en lyst til at ungdommen skal bli sett og hørt.

Tromsø er ikke bare opptatt av medvirkning, men også å gi ungdommene trygge arenaer å uttrykke seg på. Med andre ord kan man si at Tromsø har noe for alle. Byen har en rekke fritidstilbud, idrettslag og sosiale møteplasser hvor ungdommene har mulighet til å drive med det de ønsker å holde på med. Et godt eksempel på dette er Tvibit, som er en sosial møteplass for alle som ønsker å drive med musikk, kunst og kultur, men også bare henge med andre ungdommer. På den måten har stort sett alle ungdommene i Tromsø og området rundt trygge og sosiale arenaer hvor de kan uttrykke sin identitet på en trygg og inkluderende måte.

I tillegg er Tromsø et samlepunkt for hele regionen. Ungdommer kommer fra fjærn og nær for å shoppe, gå på konsert, være sosial og mye mye mer. På den måten har Tromsøsamfunnet blitt et mangfoldig samfunn som er inkluderende og tolerant overfor alle som skulle komme dit. Tromsø har blant annet mange borteboere fra kommunene rundt som ofte ikke har tilbud om videregående skole på hjemstedet. Tromsø har altså en unik evne til å samle kulturer, meninger, ideer og ungdommer, og skape et trygt samlepunkt for alle disse.

Det siste, og kanskje viktigste, er at Tromsø viser seg å være framtidsrettet. Forskning og muligheter i verdensklasse finner sted i byen. UiT, Norges arktiske universitet, er et eksempel på dette. I tillegg investeres det i ungdommene som skal vokse opp og bygge sin egen framtid, helst i nord. Bærekraft er et stort tema. Tromsø ligger midt i Arktis, et sårbart område når det kommer til klimaendringer. Derfor er det viktig for Tromsø å være på ballen, og være langt fremme i initiativ, investering og utvikling av framtiden - ungdommen.

Det er ingen hemmelighet at ungdommens fylkesråd støtter Tromsø som europeisk ungdomshovedstad. Men uansett om det skulle blitt europeisk hovedstad eller ikke, så er UFR trygg på at Tromsø vil fortsette å videreutvikle sitt arbeid for barna og ungdommen i byen, regionen og landsdelen! Lykke til videre med arbeidet Tromsø, og lykke til med europeisk ungdomshovedstad!