Denne uka er det to nyheter som er nesten for utrolige til å kunne fatte, men som nå ser ut til å være en del av en sammenhengende føljetong. La meg ta en oppsummering.

Denne uka:

Dagens Næringsliv skriver at oljeselskapene får en skattelette på 26 milliarder neste år. En skattelettepakke som ble vedtatt under koronakrisa av Høyre, Ap , Sp, V og Frp, under helt andre økonomiske forutsetninger. Men nå er både olje- og gasspriser på «alltime high». Det er heller ingenting som tyder på at prisene skal ned med det første.

Er det noe oljebransjen ikke trenger, så er det skattelette! (Dagens Næringsliv har engasjert eksperter til å regne ut dette, fordi Finansdepartementet faktisk ikke har tallfestet skatteletten i statsbudsjettet!)

På torsdagen framkom det at Tromsø avspises med 350 millioner til byvekstavtalen fra staten. Tilbudet er så elendig fra staten at både Tromsø kommune og fylkeskommunen faktisk gikk fra møtet.

Tidligere i høst:

Det blir ingen utbedring av E6 mellom Fauske og Narvik. Her ble sparekniven tatt fram. Det er snakk om hovedferdselsåra i landet vårt til den nordligste delen, som heller ikke har alternativ transport som jernbane. E6 på denne strekninga er delvis nesten ikke kjørbar, smal vei, vanvittig svingete, og minner tidvis mer om et asfaltert geitetråkk enn en hovedvei.

I stedet velger regjeringen å bruke 7 milliarder (før overskridelser) for å flytte flyplassen i Bodø ca. 900 meter for å bygge ut en ny bydel! Samtidig er flyplassen som nå skal saneres høyst nødvendig i en forsvarssituasjon hvor et ustabilt Russland innebærer at vi nasjonalt, har desperat bruk for den forsvarsmessige infrastrukturen vi har.

Les også

Bjørnar Skjæran er en effektiv maktpolitiker som har gitt begrepet "å hilse hjem" et helt nytt innhold.

Vi har faktisk mye mer bruk for en flyplass som har shelter for jagerfly og infrastruktur for å forsvare Norge, enn at bodøværingene får nye shoppingsentre.

Som en gjennomsnittlig tromsøværing kan jeg nå med forundring konstatere at for denne regjeringen (som den forrige), så ser det ut som om investeringer og satsninger stopper ved Bodø. Det er jo faktisk slett ikke penger som egentlig er problemet. Uansett hvordan en snur og vender på det, ser det ut som om det legges opp til en planlagt nedbygging av Tromsø. Konsekvensen av det, som jeg antar er en villet politikk, er at vi som bor nord for Bodø, verken får vei ( E6), og vi skal heller ikke forsvares. (Jagerflyene som er stasjonert ved Ørlandet har ikke rekkevidde lenger enn til Troms før de må snu) .

Les også

Støre har klekket ut sin egen gjøkunge på rullebanen i Bodø

I tråd med dette virker det jo rent ut sagt temmelig logisk at Tromsø heller ikke skal få en byvekstavtale (eller nytt museum). Siden pengene faktisk finnes, kan jeg ikke se annet enn at Tromsø skal nedbygges. Det vi ser er ikke en politikk for hele landet. Det er en politikk kun for de byene som har en minister i regjering.

Til slutt: Ordfører Gunnar. Du har vår dypeste medfølelse!