Gå til sidens hovedinnhold

Tromsø-politikerne faller for NSR sin list?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tromsø kommunestyre skal inngå avtale om samarbeid med den politiske organisasjonen Norske Samers Riksforbund (NSR). Om kort tid reiser ordføreren til Karasjok for å undertegne avtalen med sametingspresidenten, Ailo Keskitalo (NSR).

Kesikitalo husker vi fra hennes nyttårstale i januar 2018 der hun fortalte at NSR har oppnådd mange politiske seire, fordi NSR går fram med list. En avslørende opplysning!

NSR viser til en samisk barnehage i Tromsø som en årsak til den nye avtalen. Nok et eksempel på listig framferd. En samisk barnehage i kommunen kan naturligvis etableres uten en slik avtale!

Er avtalen politisk sett gjennomtenkt av de største partiene i kommunestyret? Ordføreren må vente med å undertegne til etter høstens valg, og etter å ha hatt samtaler med samer som representerer de øvrige partiene i Sametinget? Dette fordi NSR hevder feilaktig at partiet representerer alle samene. Faktum er at NSR motarbeider det store flertall samer. Flertallet av samene skal ikke få være med å bestemme i den nasjonen som NSR er i gang med å få etablert.

Ingen sosionom eller pedagog i kommunen har reist spørsmål om segregering av barnehager ut fra politiske hensyn vil være heldig for barna. Kan ordningen bli et redskap til indoktrinering av NSR sitt syn på andre samer? NSR representerer ikke samer i alminnelighet. Partiet representerer kun et lite mindretall blant norske statsborgere som i varierende grad er av samisk avstamning.

Den som leser NSR sitt politiske manifest vil finne at partiets mål er en egen nasjon, et «NSR-land», som omfatter hele det nordenfjeldske Norge, pluss noe sør for Dovre. Avtalen med Tromsø kommune vil, ut fra manifestet, bli et argument for å nå dette målet. I denne nasjonen skal NSR ha avgjørende innflytelse over all utmark. Partiet skal også avgjøre hvem som er «same» med stemmerett i nasjonen! Det finnes skremmende betegnelser for slike nasjoner.

En tidligere leder av NSR har kritisert partiet fordi det arbeider mer for politisk makt, enn for samisk språk og kultur. NSR har politisk makterobring som mål! NSR neglisjerer det store flertallet av samer, og alle andre nasjonale minoriteter, i vårt felles land!

Krav om besluttende myndighet over all bruk av utmark, etter krav fra NSR, er allerede fremmet som proposisjon i Stortinget. Dersom loven blir vedtatt vil kommuner bli forpliktet til å få NSR sin tillatelse til all aktivitet i utmark. Venter kommunestyret at dette vil gi lavere kostnader i forvaltningen og kortere tid til behandling av saker? At Tromsø kommune blir et bedre sted å bo?

Når Senterpartiet, som skal ivareta landbrukets interesser, går inn for dette, så er partiets holdning overraskende. Er SP klar over hva konsekvensene er av det partiet stemmer for?

I Finnmark ser samer at deres bruk av utmark er truet fordi NSR vil ha avgjørende kontroll med Finnmarkseiendommen. Jamfør innlegg i pressen fra partiet Nordkalottfolket. Partiet representerer samer med norsk som morsmål. Ordføreren bør ta en prat med lederen, Toril Bakken Kåven.

Kanskje ordføreren også bør ha en samtale med Hammerfest kommune. Kommunen vedtok i 2018 en reguleringsplan for gang og sykkelveg langs en trafikkert veg. Byggingen av sykkelvegen er stanset av statsforvalteren etter klage fra medlemmer av NSR.

Tromsø kommunestyre kan også memorere det tidligere Ap-ordfører i Karasjok, Hans Rønbekk, profetisk sa i 1980: «Blir ILO-konvensjonen ratifisert av Norge, frykter jeg for at det ikke vil gå mange år før det i store områder av Finnmark fylke ikke lenger blir mulig å bo for andre enn de som Norske Samers Riksforbund godkjenner som samer». Rønbekk kjente av erfaring godt til NSR sitt mål.

Snart er det Tromsø kommune sin tur, dersom politikerne faller for NSR sin list!

Kommentarer til denne saken