Gunnhild Johansen (SV), leder i helse og omsorgsutvalget, kommer med en uttalelse eksklusivt i avisa iTromsø den 03.12.20: «De tjenestene vi må kjøpe har ingenting med korttidsplassene i Lakselvbukt å gjøre».

Hvordan kan SV politikeren stå å si slikt i all offentlighet? Er det ikke fra samme pengepung pengene skal tas fra? Er det slik å forstå at Tromsø SV sin politikk er å sanere tilbudet i distriktet? Tromsø kommune har siden 2015 betalt ca 7,1 millioner pr. år for 5 plasser i Karlsøy kommune jfr. avisartikkel i itromsø den 11.02.2020. Nå vil de bruke nye 7,9 millioner for å betale for et 18 måneders privat opphold for ca 5-7 pasienter.

Johansen forteller videre: «Det er ikke samme tjeneste, det vi legger ned og det vi etterspør, og det gjelder helt andre behov enn de som benytter seg av korttidsplassene i Lakselvbukt». Som sykepleier og tidligere ansatt i mange år ved Lakselvbukt bo- og servicesenter må jeg tillate meg å spørre Johansen om hun har vært på hospitering i Lakselvbukt? Siden det virker som hun har så god oversikt over pasientgruppen som til enhver tid befinner seg ved senteret.

Som sykepleier har jeg opplevd at pasienter har hatt ulike behov for avansert sykepleie og vi har vært flinke til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra UNN. Derfor må jeg spørre Johansen hvilke spesialbehov hun mener pasientene har som Lakselvbukt ikke kan håndtere?

Saka om nedleggelse av korttidsplassene i Lakselvbukt ble behandlet i formannskapet den 08.12.20, etter en underskriftskampanje: «Stopp nedleggelse av korttidsplassene i Lakselvbukt», hvor responsen var enorm. I løpet av 12 timer var 300 underskrifter i boks og totalt ble det registrert 423 underskrifter.

I saksutredningen i formannskapet står det: «Kommunen ønsker å gi et likelydende tilbud for distriktene i Tromsø. Dette innebærer at alle korttidsplassene i kommunen er på Helsehuset. Dette var også planen før Helsehuset åpnet i 2017». Dette er helt ukjent for meg. På det tidspunktet Helsehuset åpnet arbeidet jeg i Lakselvbukt. Forslaget fra enhetsleder ved Helsehuset den gangen var faktisk at korttidsplassene i Lakselvbukt kunne være en satellitt til Helsehuset. Å flytte alle syke pasientene fra bygd til by, er det å ta vare på distriktene og menneskene som bor der?

Et argument i saksutredningen er: «Å ha tilstrekkelig med fagfolk for å drifte vanlige korttidsplasser er veldig utfordrende, spesielt i distriktene og vi opplever at det ikke er søkere til utlyste stillinger». I juni i år søkte jeg om å få permisjon i et år fra min stilling som sykepleier ved Lakselvbukt. Jeg fikk avslag og måtte si opp min stilling, selv om jeg ønsket å ha en mulighet til å komme tilbake.

Administrasjonen besluttet først å ikke å lyse ut stillingen min. Det gikk derfor 3 måneder før stillingen ble lyst ut. Dette førte til at sykepleiere som satt og ventet på å få jobb i Lakselvbukt i mellomtiden fikk jobb i Balsfjord kommune. Begrunnelsen fra administrasjonen var da at det ikke trengtes flere sykepleiere ved Lakselvbukt.

Var dette kanskje et strategisk grep for det som kom senere, nemlig forslag om å legge ned korttidsplassene? Det er derfor forunderlig å lese om argumentasjonen i forhold til kompetanse/fagdekning i saksutredningen.

Så var det dette argumentet om likhet i kommunen. Slik jeg har forstått tall og fakta er det stor ulikhet i forhold til sykepleiedekning og budsjett mellom distrikts sonene på Fastlandet og på Kvaløya. Merkelig nok selv om tallene på tid og tjenester som ytes til pasientene kan være ganske så like. For meg oppleves det derfor som om det fabrikkeres argumenter etter som været forandrer seg. Argumentasjonene forandrer seg fra dag til dag. I det ene øyeblikket er plassene for dyre, og i neste øyeblikk så skal det være like tjenester i distriktet, så argumenteres det med at pasientene ligger forlenge på plassene sine.

Hva blir det neste argumentet/påstanden? Jeg har på følelsen at her må det ligge noe mer bak. Det oppleves nesten som en «heksejakt»? Denne saken er kanskje liten i den store sammenheng, men gir oss noen virkelige signaler på hvilke holdninger som råder i det politiske miljøet Tromsø kommune.

Så til slutt vil jeg stille et spørsmål: Hvor mange millioner vil Tromsø kommunen spare på å legge ned fire korttidsplasser i Lakselvbukt? Og hvordan har administrasjonen tenkt å håndheve likheten? Dette vil jeg gjerne ha svar på!