Tidligere denne måneden la Statistisk Sentralbyrå (SSB) frem nye regionale framskrivninger for befolkningsutviklingen i Norge. Tallene viser den forventede prognosen frem til 2050.

Det såkalte hovedalternativet fra SSB, altså det mest sannsynlige, viser at Nord-Norge står foran store utfordringer for å holde folketallet på dagens nivå.

Nordland fylke kan ifølge SSB forvente en nedgang i folketallet på 3822 personer frem til 2050, mens Troms og Finnmark får en økning på 7720 personer.

SSB-tallene er nok et varsko for Nord-Norge, og de viser hvor avgjørende byene er for landsdelen. Byenes betydning øker i en spredtbygd landsdel. Bodø har en forventet vekst på 2800 personer frem til 2050 (55566), Alta kan regne med 1000 nye (22201), mens Tromsø får 7300 nye innbyggere (84843).

Tallene fra SSB viser flere interessante hovedtendenser, to av dem er disse:

1) Sentraliseringen til Viken og området rundt Oslo vil fortsette i økende tempo. For eksempel vil enkeltkommuner som Indre Østfold, Ullensaker og Lørenskog hver for seg få større befolkningsøkning enn Alta, Bodø og Tromsø tilsammen. Det setter de demografiske forskyvningene i dagens Norge i perspektiv.

2) Tallene dokumenterer det vi har visst lenge, Tromsø er det absolutt viktigste forsvarsverket for å bremse nedgangen i nord. Men det vises lite i praktisk politikk fra Støre-regjeringen, som enten ikke vil forstå det, eller enda verre; blir forledet til å ikke ta det inn over seg. Selv om SSB-tallene burde feie all tvil og motvilje til side.

Men når man ser den forventede utviklingen inn i hvitøyet, blir Støre-regjeringens mangelfulle forståelse av Tromsøs sentrale rolle, krevende å forstå. Bildet som har festet seg er at Arbeiderpartiet i regjering mangler både enkeltprosjekter og en masterplan for den eneste storbyen i nord. Paradoksalt nok ser Senterparti-statsrådene Trygve Slagvold Vedum, Sandra Borch og Ola Borten Moe ut til å være de som tar initiativene og best forstår Tromsøs behov.

SSBs tall er verken en bibel eller en fasit. Noen vil i en slags desperasjon velge å se bort fra dem, som Høyre.politikeren Bård Ludvik Thorheim. Men prognosene passer dessverre godt med bildet vi har sett de siste årene i Nord-Norge. Derfor må samfunnsutviklingen i Nord-Norge bygges på realisme og på gjennomtenkte investeringer. Ikke bare i byene selvfølgelig. Men landsdelen er tjent med at Tromsøs rolle anerkjennes på en annen måte enn tidligere.

Investeringer i utdanning, forskning, transportløsninger som gjør at mennesker kan flytte seg effektivt innenfor byene, tilrettelegging for næringsliv og kultur er viktigere enn å flytte flystriper i byer som har flyplasser fra før. Og deretter prøve å flytte en by etter, med mennesker som ikke eksisterer.