En ny undersøkelse ved Handelshøgskolen ved UiT viser at satsing på byer i Nord-Norge vil være avgjørende om vi vil beholde ungdommen i landsdelen.

I et leserinnlegg i Nordnorsk debatt oppsummerer professor Baard Herman Borge en undersøkelse gjennomført av to masterstudenter ved UiTs avdeling i Harstad: Kristin Karlsen og Kristin Myreng.

De har spurt 659 unge mennesker med varierende grad av tilknytning til Nord-Norge: Hva skal til for å få unge voksne til å bli værende i nord? Hvordan skal en få de som har flyttet sørover, til å vende tilbake?

Svaret er bedre byer.

Borge mener at ytterligere politisk satsing på regionale sentra - altså urbane strøk - vil trolig være det eneste virkemiddelet man kan ty til, for bremse ungdommenes flukt fra landsdelen.

En tredjedel av unge mennesker vurderer å flytte fra landsdelen, og da fortrinnsvis til de store bysentra sørpå.

Norge har ikke råd til at Nord-Norge skal bli et landsdel for pensjonister. Vi må videreutvikle gode, attraktive byer i nord - med sterke institusjoner, gode tjenester, levende kulturliv, varierte fritidstilbud, gode jobbmuligheter. Altså, muligheter for et godt og aktivt liv for barn, unge, unge voksne og familier.

Politikere som går til valg i høst bør ha en klar strategi for hvordan de skal investere i robuste byer i nord.

God urban politikk i Nord-Norge er en god distriktspolitikk - det bør velgerne i hele landsdelen også være klare over.

Det blir ikke flere folk i Lenvik om Tromsøs rolle som ledende by i nord svekkes - tvert imot.

Vi mener at Tromsø må styrkes ytterligere. Helt siden universitetet ble opprettet i byen, har Tromsø vært en demning mot fraflytting i nord, noe som har har tilført viktig kompetanse og aktivitet til hele landsdelen. Sammen med store sterke statlige kompetansemiljø ved blant annet UNN, Norsk polarinstitutt, samt flere offentlig støtta kulturinstitusjoner - har byen blitt et internasjonalt sentrum i Arktis og en spennende by å leve i.

Så at politisk satsing, og statlige investeringer fungerer for en god urban utvikling er det ingen tvil om. Politikere har et særskilt ansvar for å fortsette å fylle den arktiske hovedstaden med innhold. Men det er mer som skal til for at byen fortsatt skal ha en positiv og god utvikling.

Vi som bor i Tromsø må også slutte å snakke byen ned. Det er dyrt å bo her ja, men det er slettes ikke dyrere enn i de byene sørpå. Vi konkurrerer ikke med Balsfjord om unge folk. Vi konkurrerer med Grünerløkka.

Lokale politikere må også være urbane i sinnet og la stadige omkamper om viktig byutvikling ligge. Unge mennesker bryr seg om kollektivtransport, bomiljø, attraktive arbeidsplasser, nye private bedriftsetableringer og aktive bysentrum. Derfor er det på høy tid at vi som bor her i større grad stiller opp om en byutviklingsavtale som vil gi disse tingene et løft.