Fra og med 1. februar 2023 økes bussprisene i Tromsø med fem prosent. Byens befolkning må for andre gang i år endre på budsjettet, etter at bompengene ble innført. Nå er det på tide at kommuneledelsen åpner øynene og beklager en politikk som gir en svært negativ utvikling for byen.

Forrige valgkamp gikk de rødgrønne til valg med et løfte om å gjøre det billigere å velge miljøvennlig. Blant annet påsto Arbeiderpartiet at det var «vanlige folks tur» samtidig som partileder i Senterpartiet fastslo at de ikke ville sitte i regjering med drivstoffpriser over 20 kroner per liter. Det kommer kanskje ikke som noen overraskelse at «vanlige folks tur» er avlyst og at mange av byens lommebøker er tømt.

Kollektivprisene skulle senkes og man skulle legge til rette for at «vanlige folk» skulle få en enklere hverdag. Likevel har nå fylkeskommunen sett seg nødt til å øke bussprisene i Tromsø med 5 %, noe som tilsvarer flere kroner per billett i økning. Skal du som voksen kjøpe deg månedskort, vil det koste 50 kr mer enn tidligere. Dette kommer på toppen av bompengene som ble innført 5. januar, i tillegg til andre høye avgifter.

Kostnadene rammer folk flest, og konsekvensene er enorme. Det er ingen hemmelighet at Tromsø sentrum vil bli mindre attraktiv for innbyggere boende utenfor sone 1. Kostnader på flere titalls tusen i året for å komme seg til sentrum fra bydelene og distriktet medfører mindre handel og uteliv i sentrum, noe som også berører bedriftene. En slik uforsvarlig politikk fører ikke til annet enn at utsatte småbarnsforeldre blir å se seg nødt til å begrense fritidsaktiviteten til sine små, noe som er helt i strid mot Arbeiderpartiets berømte motto «alle skal med».

I et langsiktig perspektiv vil kostnadsnivået føre til utflytting, fordi hvem har vel råd til å bo i en by der postkassen er så full av regninger at lommeboken ikke strekker til? I bunn og grunn har Tromsø stort potensiale, men det forutsetter at lederskapet klarer å gjøre jobben sin. Situasjonen nå viser at dette ikke er tilfellet, noe som må gjøres noe med i det kommende kommunevalget.

Fremskrittspartiet i Tromsø ønsker å sette en stopper for denne negative samfunnsutviklingen, og vil gjøre alt for å rive ned bomstasjonene i tillegg til å fjerne unødige avgifter. I motsetning til venstresidens plyndring av byens befolkning, er vi i Fremskrittspartiet opptatt av å ivareta folkets interesser og framtid.