Først på 2000 ble mange sjarmert av retorikken om “ren energi”. Vi håper Karlsøy kommune er seg sitt ansvar bevisst denne gangen.29. mars arrangerer kommunen Fiskens dag 2022 i Vannvåg, og Menon Economics og aktører innen fisk, vindkraft og oppdrett skal snakke til folket om bærekraft Hvilke muligheter gir det grønne skiftet for næringslivet i Karlsøy? Vi tar debatten på Fiskens dag - tirsdag 29. mars 2022 på samfunnshuset i Vannvåg.

Troms Kraft sine prestisjeprosjekt Fakken og “Kraft og kultur” medførte sviktende inntekter for Tromsø kommune og Troms fylkeskommune. Selskapet forsøkte en tid å selge Fakken-anlegget, uten å lykkes. Ennå i 2020 leverte anlegget negativt resultat inn i konsernregnskapet.

Nå har pipa fått en annen lyd; 16. desember 2021 sendte Troms Kraft ut pressemelding om at de har kjøpt eiendommer og vil utvide anlegget med 11 nye turbiner og 200 GWh. Formannskapet ble informert i november, kommunestyret og de første møtene med reindrifta og lokalbefolkninga ble holdt 15. desember.

- Troms Kraft har som mål å være en drivkraft i det grønne skiftet, og prioriterer derfor nettutbygging og produksjon av fornybar kraft, sa administrerende direktør Semming Semmingsen.

Når noen i dag sier “fornybar”, da snakker de om vindkraft. Men, i likhet med andre vindkraftverk, Fakken kan ikke levere stabil sikker kraft. La oss se nærmere på dette.

Subsidier og økte strømpriser i sikte

Regjering og storting har lagt til rette med enorme summer i direkte og indirekte subsidier. Om Statnett får bygge ut hele sitt planlagte eksportnettet fra nord til sør, regner man i kraftbransjen med dramatisk økning av strømpriser, så her er det store økonomiske motiv bak de gode ord.Kostnadene med investeringene belastes vanlige folk over strømregninga, mens vindkraftselskap i inn- og utland håver inn fortjenesten.

Traumer

Planlegginga starta i 2003, konsesjon ble gitt i 2006 og klager avvist av SPs statsråd i 2008. Anleggsarbeidet foregikk 2011-2012, og den siden så kjente fylkesmann Svein Ludvigsen klipte snora til anlegget 25. september 2012. Prosjektet skapte splid i bygda og sår i mange familier. Flere sier de blir syke av tanken på nye traumatiske prosesser og ødeleggelser av mer av naturen.

Samfunnssikkerhet?

I saker om utbygging av vindkraft og eksportnett argumenteres det med forsyningssikkerhet. Som vi vet; vi har nok energi, og vindkraft gir ingen forsyningssikkerhet, tvert om.

Vannøya ligger ut mot rike fiskefelt, har mange fiskere og solide fiskeribedrifter, herunder to klippfisktørkerier. For produksjon av mat og næringsmidler, er reint miljø på land og hav, trygg drikkevannsforsyning og sikre leveranser av stabil strøm, kritiske faktorer.Under anlegget av den nye 132 kv overføringslinja slapp Troms Kraft i 2011 ut hydraulikkolje slik at det kommunale vannverket i Vannvåg var stengt i flere år. Dette snakkes det lite om.

Slik informerer Troms Kraft på Tromsø Næringsforenings nettsider Fakken gir muligheter for kraftkrevende industri i Karlsøy - Med den første vindparken i Troms fylke på Vannøya, fikk øyriket utenfor Tromsø et løft med tanke på linjenett og stabil tilgang på elektrisk kraft.- Resultatet av Fakken er at Karlsøy har fått en bedre og sikrere strømforsyning, spesielt på Vannøya. Det er et stort pluss for fiskeindustrien og de kundene som bor der, sier Thyrhaug.

Forsyningssikkerheten?

Siste helga i februar var det varslet en serie med lavtrykk og vind med opptil orkans styrke. Søndag kveld gikk strømmen. Troms Kraft kom ut til øya og rettet feilen først neste dag. Se Knut W. Hansen i Nordnorsk debatt 1. mars 2022 Reklamen er flott - men hva med beredskapen, Arva?

Ja, forsyningssikkerhet er viktig, og fakta er at etter vindkraftverket, har Troms Kraft og nettselskapet Arva redusert beredskapen og sikkerheten.

Energiproduksjon ved Fakken vindkraftverk

Statistikken viser at det de siste 9 år ble produsert i gjennomsnitt 134 GWh årlig med full produksjon. Med installert effekt på 54 MW var det produsert kun 2,48 GWh pr. installert effekt. Gjennomsnittlig produksjon i Norge 3,1 - 3,3 GWh/MW pr. installert effekt. Fakken er slik blant landets minst effektive anlegg, både regnet i produksjon pr. turbin og pr. installert effekt.

Ny industriutvikling? Grønt skifte?

Troms Krafts planer var tre trinn: Trinn 1 Fakken, Trinn 2 var et anlegg i skjærgården mellom Fakken og Skorøya og Trinn 3 var utenfor Skorøya - Burøysund til Næringen. I 2009 sendte Troms Kraft melding om Vannøya havkraftverk med maksimal utbygging (775 MW) med produksjons-potensiale opp mot 2,5 TWh. I 2022 forbereder de utvidelser av trinn 1 mot vakre Valaheian og Vikan. OED har foreslått havvind i Fugløyfjorden, Vannøya nordøst.

Dette er scenarier som vil kunne endre øyriket nord i havet totalt. Pass på!