Det har vært tynt med statsråder fra Troms valgdistrikt de fire siste stortingsperiodene. I løpet av de 16 årene har det bare vært fra to statsråder fra fylket, samt en minister som gikk av etter 39 dager.

Nå venter vi spent på hvem fra Troms som eventuelt får en sjanse hos statsminister Jonas Gahr Støre.

Blir Jonas bedre enn Jens?

Troms fikk ingen statsråd da Arbeiderpartiet i 2005 sammen med Senterpartiet og SV dannet den rødgrønne regjeringa. Ingen fra Troms ble funnet verdige som regjeringsmedlemmer. Det samme skjedde etter valgseieren i 2009. Null statsråder fra Troms også da.

Dominert av Østlandet

Stoltenberg fikk sterk kritikk for å få fylt på regjeringsapparatet med mange personer fra Oslo og Østlandet. Heller ikke SV eller Senterpartiet fant egnede personer til å være statsråder fra Troms.Men i løpet av de åtte årene de rødgrønne Stoltenberg-regjeringa satt, var det ni statssekretærer og politiske rådgivere fra fylket.

Bosted viktig

Mange hadde sikkert forventninger da Høyre og Fremskrittspartiet dannet regjering høsten 2013. Rundt 20 departementet skulle fylles opp med politikere fra Høyre og Fremskrittspartiet.

Det har utvilsomt betydning hvor politikerne kommer fra, og hvor de bor, for å få gjennomslag og være gode talspersoner for sitt valgdistrikt.

Noen departementer er viktigere enn andre for et valgdistrikt som Troms. Kanskje gjelder det spesielt å være i den politiske ledelse i Samferdselsdepartementet. Her har ingen fra Troms de siste årene hatt politiske posisjoner. Og Troms har også vært dårlig representert i transportportkomiteen på Stortinget. Nordland har eksempelvis hatt sterke talspersoner for dette fagfeltet, og har kommet godt ut. Blant annet i Nasjonal Transportplan.

Solberg satset på Harstad

Erna Solberg satset på politikere med bakgrunn i Harstad da hun ble statsminister for åtte år siden. Elisabeth Aspaker fra Høyre ble fiskeriminister, og to av statssekretærene fra Frp kom fra Harstad, Per-Willy Amundsen og Pål Arne Davidsen.Det er uvanlig i nordnorsk sammenheng at en kommune er så godt representant i regjeringsapparatet.

To av 81 fra Troms

Foran ommøbleringa av regjeringa i 2015 var Troms dårligere representert i den politiske ledelse i departementene. Av 81 stillinger kom da bare to fra Troms.

Tidligere statsråd og stortingsrepresentant Svein Ludvigsen fra Høyre uttalte da: – Vi må gå i oss selv og spørre om vi har høvdinger nok, enten det er kvinner eller menn til å bekle de politiske posisjonene, sa den tidligere fiskeriministeren. – De politiske partiene bør gå i seg selv å spørre hva som er gjort for å få fram dyktige folk. Hvor opptatt er man av nasjonal politikk, eller blir man for opptatt av oss selv og nordområdene, spurte Svein Ludvigsen i et intervju.

Men i 2015 ble kommunestyre- og fylkestingsrepresentant fra Harstad Frp, Hanne C.S. Iversen ny statssekretær for Sylvi Listhaug.Line Miriam Sandberg fra Frp var også statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet fra 10. november 2017.

En av mange justisministre

Rett før jul i 2016 ble Per-Willy Amundsen forfremmet til statsråd i Justis- og beredskapsdepartementet. Men denne jobben beholdt han bare i vel et år. Han har vært en av sju justisministre fra Frp i Solberg-regjeringa.

Kristian Wilsgård fra Tromsø Frp var i en periode rådgiver for beredskapsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

Kort statsrådskarriere

I 2019 ble tidligere ordfører i Lenvik, Geir-Inge Sivertsen fra Høyre, statssekretær i Næringsdepartementet.

24. januar i fjor ble Sivertsen utnevnt til fiskeri- og sjømatminister. Han fikk en kort karriere som statsråd.

28. februar trakk han seg etter at han fikk kraftig kritikk i forbindelse med at han mottok ordfører-etterlønn i samme periode som han var statssekretær.

Flere rådgivere fra Tromsø

Victoria Braathen fra Tromsø Høyre har i Solberg-perioden vært politisk rådgiver for fiskeriminister Aspaker. Ragnhild Berg Nilsen og Daniel Sørdahl fra Tromsø Høyre var politiske rådgivere for EØS- og EU-ministrene Aspaker og Frank Bakke-Jensen.

Vanja Terentieff fra Tromsø Høyre har i halvannet år vært politisk rådgiver for fiskeriministeren. Hun har permisjon fra stillingen som fylkessekretær for Troms og Finnmark Høyre. I 2019 ble Johannes Utvåg politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet. Han er oppvokst i Harstad og har sittet i kommunestyret i hjembyen. I 2012 flyttet han til Tromsø.

Posisjoner til Svardal Bøe

Nyvalgt stortingsrepresentant for Troms Høyre i høst, Erlend Svardal Bøe, har i perioder vært både politisk rådgiver og statssekretær hos helse- og omsorgsminister Bent Høie. Det hjalp ikke Høyre i Troms noe. Partiet fikk en kraftig tilbakegang ved stortingsvalget, og endte med ei oppslutning på 13,5 prosent.

KrF og Venstre i regjeringa

Solberg-regjeringa ble etter hvert utvidet med to partier.I 2019 ble Widar Skogan fra Balsfjord statssekretær for KrFs Landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Even Aronsen fra Harstad, som representerer Venstre, har siden i fjor vært politisk rådgiver for klima- og miljøminister Rotevatn.

Hvem blir oppringt?

Vi vet foreløpig ikke om Arbeiderpartiet og Senterpartiet blir enige om at de to partiene skal danne regjering. Derfor er det uklart hvem som kan være aktuelle fra Troms valgdistrikt i politisk ledelse i departementene, og om det kommer en eller to statsråder fra valgdistriktet. Lysten hos flere er nok til stede. Men hvem Støre eventuelt ringer til, gjenstår å se. Blir han bedre enn Stoltenberg?