Folk flest i Tromsø vil aldri akseptere ei permanent stenging av Skippergata. Når ledende politikere i byen presterer å sammenlikne stenging av Skippergata med utvidelsen av gågata fra Fredrik Langes gate til Kirkegata, så er det behov for ei kraftig realitetsorientering. De kan ikke være veldig kjent i nordbyen, for å si det sånn.

Skippergata er den sentrale kommunikasjonsåren i Tromsø for all kollektivtrafikk over brua mot fastlandet, og for mye av kollektivtrafikken mot de store boligområdene og industriområdene nord på øya.

Skippergata er hovedgate for trafikken fra sentrum til fastlandet. Trafikken flyter veldig bra ned Bispegata og nordover Skippergata.

Dersom Skippergata stenges, så må all denne trafikken opp Grønnegata eller Storgatbakken. Det blir veldig mye mer støy og støv når trafikken skal opp disse to bakkene. Drivstoff-forbruket og forurensingen vil øke betraktelig. Det bor mange mennesker i til dels eldre boliger langs begge disse bakkene. Disse vil få sitt bomiljø betydelig forringet.

Det er også mange arbeidsplasser i området som vil oppleve forverret miljø og tilgjengelighet. Og når vinteren kommer vil tungtrafikken få kjempeproblemer opp disse bakkene, med alt dèt medfører av til dels veldig farlige situasjoner og trafikk-kork.

Dersom Skippergata stenges, vil det til tider bli totalt kaos i krysset Elvegata / Storgata. All trafikk fra sentrum til fastlandet vil møtes i dette krysset. Pga vikeplikten fra sør vil det oppstå bilkøer der som vil forplante seg langt innover i Tromsø sentrum.

Lange, stillestående køer, tomgangskjøring og omkjøringer er dårlig samfunnsøkonomi og elendig miljøpolitikk. Ei endring i det sårbare trafikkmønsteret i nordbyen vil øke trafikkbelastningen i tilstøtende boligområder. Alle som skal videre nordover vil unngå krysset Elvegata / Storgata. Trafikken vil øke opp Sankthanshaugen, i Rektor Steens gate og Fogd Dreyers gate, ned Seminargata og Arbeidergata, på Dramsveien og videre nordover.

Det er et stort og uforståelig paradoks for styret i Skipperhuset Borettslag at stengingen av Skippergata kan forklares som et miljøtiltak.

Hvordan er det mulig å framstille ei stenging som medfører betraktelig økt støy, støv og forurensing i større områder i nordbyen som god miljøpolitikk?

Så lenge Tromsøbrua er i drift vil Skippergata ha en helt sentral funksjon for kollektivtrafikken i sentrum. Å lage ei idyllisk gågate fra Hildr til bruhodet blir umulig når 75 busser i timen skal forbi der.

Skippergata er ut fra alle hensyn den mest samfunnsøkonomiske og miljøvennlige trafikkløsningen i nordbyen pr i dag.

Styret i Skipperhuset borettslag foreslår at alle planer og utredninger om permanent stenging av Skippergata legges på is.

Til slutt: Jaklins plass er blitt en oase i nordbyen, med flere kafeer og uteserveringer. Skansen, Vervet og Nordsjeteen utfyller bildet. Nordlys opplyser at fra Hildr og nordover mot bruhodet har ingen næringsdrivende planer om å starte uteservering. Det sier seg sjøl. Det er bare sånn det er – og blir!