Dagens regjering har heller med sine politiske prioriteringer, gjort det stadig mer lukrativt å leie ut. Utleieandelen øker stadig i dagens Norge. Og under koronaen har de i tillegg sørget for at bolighaiene tjener mer på å ikke slippe folk inn på boligmarkedet. Skulle man komme i posisjon til å kjøpe et hus eller en leilighet, er det fortsatt fast jobb, to inntekter og «snill» bank som gjelder.

Husbanken som skulle hjelpe folket til å eie og ikke leie seg i hjel, gir kun startlån til verdig trengende. «Du må kunne sies å være vanskeligstilt og ikke ha hatt mulighet til å spare opp til egenkapital», var svaret vi fikk da vi kontaktet kommunens avdeling der startlån behandles. Det er dette vi mener med verdig trengende. Det holder ikke at du ikke har betalingsanmerkninger og en relativt stabil inntekt. Sist det var godt nok spekulerte noen amerikanere i gang en verdensomspennende finanskrise. Og siden har verden vært i en kontinuerlig krise.

For finanshaiene fikk fortsette å sirkle. Et fritt marked krever jo fri flyt. Så da fortsetter man å flikke på de få tingene man får lov til. Når LO nå skal løfte boligpolitikken ved å sette ned et utvalg, er rammene satt. Og rammene er det i hovedsak EU som bestemmer. Så kan man jo gjøre boliger mindre attraktive som spekulasjonsobjekter med en annen finanspolitikk. Skattelegginga av sekundærboliger må det absolutt gjøres noe med. Å kjøpe opp mest mulig av boligmarkedet, gjerne med lånte penger til lav rente, må det i hvert fall settes en stopper for.

Er du et ungt medlem i et LO-forbund kan du for så vidt få et gunstig førstehjemslån, en flott innboforsikring og en mengde andre fordeler i LO Favør. Men, hvordan kan man få en bedre og mer inkluderende boligpolitikk når de politiske rammene er så snevre som de er i EØS? Med dagens regjering som legger til rette for spekulasjon og historisk høye boligpriser og dermed mye høyere egenkapitalkrav, er de fleste unge og enslige sjanseløse til å være herre i eget hus.

Som i Bjørneboes Haiene fra 1974, mener vi at vi nå står foran et reellt valg. Skal all verdens haier fortsatt få sirkle fritt eller skal vi gjøre mytteri. Valget er ditt og høsten kan bli fargerik og vakker!