En fersk meningsmåling hos NRK Sapmi tyder på at NSR (Norske Samers Riksforbund), beholder makten med god margin etter årets sametingsvalg. Da blir Silje Karine Muotka fra Alta den som etterfølger Aili Keskitalo som president.

Målingen viser at NSR går frem og kun mangler et mandat for å få rent flertall i Sametinget frem til 2025. NSR har spilt kortene godt i det samiske velgermarkedet. Partiet har store ressurser til rådighet og dominerer både politikk og institusjonsliv. NSR har bygd merkevare som samepolitisk bevegelse og garantist for samiske rettigheter.

NSR har solid appell i de yngste velgermassene fordi også nasjonale strømninger påvirker sametingsvalget. Det er mye drahjelp i debatten om klimapolitikk. NSR har eierskap i viktige saker som uberørt natur og forsvar av reindriften. Det har sterk appell både i de samiske kjerneområdene og i valgkretsene i byer som Tromsø og Oslo der det bor mange samer.

Samtidig er Arbeiderpartiet i ferd med å bli utradert. Det tidligere kraftsentrumet i samisk politikk opplever sterk tilbakegang. Partiet får liten hjelp av Ap sentralt, og sliter med å fremstå som et tydelig alternativ til NSR. Tidligere var Ap tilhengere av både gruvevirksomhet og oppdrett i fjordene. Ap markerte seg på arbeidslivs- og næringspolitikk. Men denne profilen er ikke like fremtredende som før.

Bakfra fosser Nordkalottfolket frem og kaprer velgerne som mener Ap dilter etter NSR. Ifølge NRK Sampi har partiet sterk fremgang og er inne med syv mandater på Sametinget. Der blir de i så fall nest største parti. Partiets frontfigur Torill Bakken Kåven argumenterer med at reindrifta har for stor makt bygd på en allianse med NSR, til hinder for bolyst og andre utmarksnæringer.

I samisk politikk er det økende paradokser knyttet til det grønne skiftet. Reindriften er allerede sterk påvirket av klimaendringer, og har behov for beskyttelse. Andre peker på behovet for ny sysselsetting i Finnmark, der også de samiske bygdene opplever fraflytting. Et virkemiddel kan være å ta naturen i bruk gjennom for eksempel vindmølleparker og mineralvirksomhet.

Her er samepolitikken fastlåst i to ulike virkelighetsoppfatninger som støter mot hverandre. Støyen rundt gruvedriften i Repparfjord er en forsmak på enda sterkere polarisering de kommende årene, i et Sameting der NSR har blitt en tungvekter uten reelle utfordrere.