Kommentar til VG-artikkel den 16. juli 2021: «Her jubler Senterpartiet over EØS-avtalen»

Å skille mellom hva EØS-avtalen omfatter og hva den ikke omfatter kan være like vanskelig som å skille mellom en hysefilet og en torskefilet. Av artikkelen synes det som ordfører Roald Wærnes i Båtsfjord er litt usikker på begge deler.

Det hevdes i artikkelen at Senterpartiet har moderert seg noe i forhold til EØS ved at man ikke vil si opp EØS-avtalen før annen avtale er på plass. Det er ingen «moderering», det har Senterpartiet alltid ment. Selvsagt skal vi ha handelsavtaler og internasjonalt samarbeid, men prisen ved EØS-avtalen er for høy. Det skal ikke være nødvendig å måtte gi opp egen suverenitet og sjølråderett, for å kunne handle med hverandre. Og slettes ikke at Norge må betale et svært kontantbeløp hvert år for å få lov å selge sine attraktive varer.

Fisk omfattes foreløpig ikke av EØS-avtalen, hvitfisk eksporteres tollfritt fra Norge til EU. Det som kan problematiseres er veterinæravtalen som gjør at trailerne med fisk kan kjøre «sømløst» over grensene nedover Europa uten særlig ventetid, noe som sikrer «god vare» til kunden.

- Ingen har det så travelt som en dau fisk.

En slik avtale får vi til uten EØS, fordi det er i begge parters interesse, selger og kjøper, Norge og EU. Norsk fisk er en etterspurt vare i hele Europa.

Båtsfjord er stjerne-eksemplet på hvordan Senterpartiet ønsker at alle fiskevær langs Norges kyst skal fungere, hvordan man skal skape helårige arbeidsplasser i de fiskeriavhengige samfunn basert på en kombinasjon av leveranser fra den kystnære flåte og den havgående, inkludert trålerne. Senterpartiet snakker ikke bare om sjarker, slik det hevdes i artikkelen. Poenget er leveransene, hvor fisken landes og produseres.

Senterpartiet ønsker at de folkevalgte skal regulere dette, slik at det skapes helårige arbeidsplasser og verdier i alle fiskevær, f.eks. også i Vardø, i Mehamn, i Berlevåg og Kjøllefjord. Men sterke krefter forbeholder seg retten til å eksportere fisken ubearbeidet til utlandet, til berikelse for kun noen få.

Båtsfjord er blant de utvalgte, valgt av trålrederiene/konsern. Senterpartiet vil altså at det er de folkevalgte som skal velge, som skal styre fiskeripolitikken, ikke storkapitalen. Da blir det liv laga langs hele kysten, og i hele distrikts Norge.

Vi er sikker på at Båtsfjord-ordføreren unner de øvrige fiskeriavhengige samfunn de samme vilkår som de sjøl har, da vil det bli eksportert både hyse- og torskefilet fra mange fiskevær.