Takke vil jeg også for at han presenterer utdrag av CV-en sin. Tonstad skal også ha takk for at han gjennom sitt journalistiske virke og gjennom diverse bøker har kommet med viktige bidrag.

Det er et stort brudd på menneskerettighetene å føre han opp på lista over aksjonærer i Samehetsen AS. Det er ikke tvil om Tonstad i eget blikk fremstår som uskyldsren.

Han etterlyser beviser. Det innebærer at prinsippet om fri bevisføring aktualiseres. Det innebærer igjen at bevisuniverset ikke kan avgrenses til Tonstads tekster. Jeg må dessverre da også bevege meg utenfor Tonstads eksplisitte formuleringer, men vil måtte inkludere Tonstads rolle i kontekster.

Så til bevisene:

Bevis 1: I kronikken sin i Nordnorsk Debatt 23.4.2020 gikk han angrep på både Samerådet og de som hevdet at det nå var på tide å oppdatere Joika sitt varemerke. Innlegget fremstår som en noe unyansert om enn ufokusert støtteerklæring til Skjalg Fjellheim og Nordlys. De som er uenige med Fjellheim karikeres derimot som unyanserte, og anti-intelektualismen gjennomsyrer teksten. Kontekstuelt omfavnet han dermed Skjalg Fjellheim og hans korstog mot Samerådets initiativ.

Bevis 2: Tonstad deltok i Skjalg Fjellheim sin kampanje mot opprettelsen av Sannhets- og forsoningskommisjonen. I denne kampanjen skjøv de to herrer samehøvding Ole Henrik Magga foran seg, dels gjennom “forhåndsomtaler” av boken om Magga som var på beddingen. Kontekstuelt motarbeidet Tonstad opprettelsen av sannhets- og forsoningskommisjonen.

Bevis 3: I sitt nærværende innlegg fremstår han som nevnt uskyldsren i sitt eget blikk. Hans fine intensjoner og gode vilje er de to eneste polene han bør vurderes etter. Refleksjon over egen rolle er fraværende. Hans virke i Finnmark Dagblad er heroisk nok, men slår det Tonstad at iFinnmark ikke har beveget seg en tomme fra Tonstads heroiske øyeblikk? Et kjennetegn ved strukturell rasisme er fraværet av “speil”. Tonstad makter ikke å se seg selv bortenfor intensjonen sin og ser ikke hvilke kontekster han marsjerer i takt med.

Bevisene vurdert hver for seg og vurdert samlet leder til at det ikke grunnlag for å beklage at Tonstad er i aksjonærlisten.

Rasisme og samehets er ingen endimensjonale størrelser. Det kan være komplisert å få oppdatert oversikt og forståelse av det.

Hvordan bør Tonstad komme seg videre? Jeg foreslår at han opptrer konstruktivt som aksjeeier. Eksempelvis kunne han invitert Fjellheim, Røvik og Hætta med på en lesesirkel. Boken White Fragility kan være et fint startpunkt for å bli alfabetisert om strukturell rasisme. Hvem vet, kanskje Karl-Wilhem Sirkka, Jarl Hellesvik, Ingrid Nordmark (lektor med tilleggsutdanning), Mats Albinsson, Trond Mathiesen, Oddvar Støme, Nils Peder Mikkelsen og Kjell Anton Ballari også hadde blitt med? Oddmund Enoksen og Oddmund Hallvard Daleng kunne vært hangarounds? Hvem kan si at ikke det hadde blitt både givende og hyggelig?