Nei til Atomvåpen og andre organisasjoner i nedrustningsbevegelsen var veldig glad for at regjeringen i Hurdalsplattformen sa de ville øke innsatsen for kjernefysisk nedrustning. Det viste seg å være tomme løfter.

I tråd med den Høyre-ledede regjeringen fortsetter Ap-regjeringen å kutte støtten til sivilsamfunnet som jobber med kjernefysisk nedrustning og for norsk tilslutning til FNs atomvåpenforbud. Dette til tross for at SV og regjeringspartiene i høst ble enige om å øke potten til organisasjoner som jobber med nedrustning fra 5,5 til 15 millioner i statsbudsjettet.

Likevel kutter UD nå støtten til organisasjonene som jobber med dette og svekker et allerede tynt finansiert felt i sivilsamfunnet. Dersom kuttene består må ICAN Norge legge ned sitt arbeid og Nei til Atomvåpen og Leger mot atomvåpen må redusere sin virksomhet kraftig. Dette er de eneste organisasjonene i Norge som har nedrustning og avskaffelse av atomvåpen som sitt hovedanliggende.

Et svekket sivilsamfunn på kjernefysisk nedrustning vil føre til en svekket debatt om muligheter for nedrustning og hvordan vi kan redusere faren for bruk av atomvåpen. Tett samarbeid og kunnskapsutveksling med sivilsamfunnet var nødvendig da den forrige rødgrønne regjeringen satte fokus på de humanitære konsekvensene av atomvåpen og fikk ny fart på nedrustningsarbeidet.

Nå opplever vi en motvilje til sivilsamfunnets medvirkning i disse spørsmålene og aktive forsøk på å innsnevre debatten om norsk atomvåpenpolitikk. Å strupe den økonomiske støtten er det mest effektive tiltaket for å stilne kritikk.

Det er oppsiktsvekkende at regjeringen knebler debatten om atomnedrustning i en tid der faren for bruk av atomvåpen øker. Sivilsamfunnsorganisasjoner som Nei til Atomvåpen bidrar til å løfte og nyansere debatten, samt folkeopplysning og økt engasjement rundt atomvåpenpolitikk. For å sikre en åpen og offentlig debatt må det være rom for å utfordre og stille tydelige krav til regjeringens politikk på feltet.

Regjeringen må ta atomvåpentrusselen på alvor, innfri sine løfter og øke støtten til organisasjoner som jobber for kjernefysisk nedrustning.