Gå til sidens hovedinnhold

Toleranse: Nedfelt i Grunnloven

Skal tro om like mange hadde hatet lupiner, hvis blomsten ikke var blitt svartelista og erklært som fiende av «naturlig» norsk natur?

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ville russerne vært ansett som aggressive hadde ikke kald-krig-propaganden gjenoppstått i 2014? Nå males Kina som Fanden på veggen, skal vi tro diverse politikere og NATOs generalsekretær. General Mark Milley uttalte nylig: “Etter mitt syn går verden inn i en periode med potensiell ustabilitet siden noen nasjoner () tydeligvis terrorgrupper og kanskje noen andre aktører, prøver å undergrave og utfordre den eksisterende internasjonale orden () og svekke systemet av samarbeid og kollektiv sikkerhet som har eksistert lenge.» Oversatt til norsk av Midt i Fleisen)

Den amerikanske generalen glemte å si at det handler om å bevare amerikansk finansvelde, samt at USAs sikkerhet beror militær overlegenhet. I menneskehetens historie har verdens maktsentre forflyttet seg. Ingen supermakt varer evig. «Kina har blitt en utfordring for NATO», predikerer generalsekretæren. Ikke at kineserne utfordrer direkte, men de bygger egne handels- og finansallianser og lykkes bedre enn USA økonomisk. Dermed øker kinesernes globale innflytelse. «De tar mål av seg til å bli verdens største militærmakt», skremmer han. «Dessuten deler ikke Kina våre verdier, respekterer ikke menneskerettighetene og forsøker å presse andre land.» Også Jens da, som talte så vent om toleranse og kjærlighet for bare ti år siden, da Norge fikk en liten smak av terror innenfore egne grenser.

Er det flere enn meg som forstår at NATO/USAs trofaste lakei er på ville veier når han oppfordrer til frykt og hat? Menneskerettighetene er «rettigheter og friheter ethvert menneske har i kraft av å være menneske: retten til liv, sikkerhet, frihet fra tortur, til privatliv, vern mot diskriminering, tanke- og religionsfrihet, ytringsfrihet, rett til arbeid, helse og velferd.» I 2014 gjorde Stortinget et historisk vedtak, som gjør myndighetene ansvarlige for at offfentlige organer ikke krenker disse rettene, men aktivt forsøker å forhindre brudd. Med andre ord: Toleranse er nedfelt i Grunnloven.

Er det greit at profilerte politikere, som Guri Melby, kaller vaksineskeptikere for utskudd? Ja, svarer en storetingsrepresentant fra Venstre og begrunner det med at disse utgjør et mindretallet. Betyr det at minoriteter fritt kan svertes? Det er dessuten foruroligende at mennesker, som beskriver Russland, om enn realistisk, beskyldes i all offentlighet for gå «fiendens» ærend. Amerikanernes nikkedukker derimot får uproblematisk fortsette med ensidig propaganda.

Egen erfaring med mobbing gjør at jeg kjapt gjenkjenner dynamikken. Først utpekes et mobbeoffer. Ikke at det nødvendigvis sies rett ut at denne personen, eller landet, skal du ikke like. Nei, de som leder an drypper antydninger, som fargelegger forestillinger i mottagernes sinn. Plutselig vet alle at dette er en fæl person, president eller stat. Fiendskap og forsvar rettferdiggjøres ved at mobbeofferet, eller «fienden», har seg selv å takke. «For de kan da ikke holde på sånn!» Velbrukt psykologi og et effektivt virkemiddel. Massene lar seg skremmende lett manipulere. Få dager etter 11. september visste alle at Al Quaida sto bak, selv om ingen hadde rukket å foreta en grundig etterforskning. Nå vet de fleste at verden ikke blir trygg før alle er fullvaksinerte. Når folk lar seg overbevise om at farer er reelle og må nedkjempes, er det utrolig hvor langt strikker kan strekkes.

Farger og mangfold er til berikelse, slik er det blitt sagt i forsøk på å skape fredelig sameksistens. Vi lever på en klode der styre- og levesett varierer voldsomt. Kultur, språk, livskår. Dette blir av Stoltenberg omskrevet til trusler. Eller er bare land som tar igjen USA økonomisk eller har strategisk betydning for USAs imperietenking, Norges fiender? Skal vi mistro annerledes tankesett og systemer som aviker fra våre? Forståelsen uteblir hvis vi dømmer med norske øyne.

Dessuten: Klodens felles fiende består av rasende vannmasser og ild. Ekstreme værtyper aksellererer, som vitenskapelig forutsagt. Ingen vet hvor været neste gang vil feie forutsigbarhet og trygghet av banen. Å skape klima for krig og opprustning er direkte uansvarlig politikk i ei tid da samarbeid er påkrevd.

Enga av lupiner, som fantes da jeg kom hit, har under tiden blitt fortrengt av geiterams. Det finnes dominante planter blant «de naturlige» også. Noen får lov, andre må bekjempes, og mennesker har sørgelig lett for hat, frykt og mistillit. Sukk...

Kommentarer til denne saken