Togtransport er ikke gammeldags, og togtransport er viktigere for Nord-Norge enn mange vet.

Hver dag året rundt kommer og avgår det tre kombitog fra Alnabru i Oslo til Narvikterminalen. I timene før midnatt ankommer togene sørfra fullastet med dagligvarer og forbruksartikler til nordlige deler av Nordland, Troms og Finnmark. Varene kan dermed være framme i Tromsø og mange andre steder når morgenen kommer.

På kort tid skal togene losses for konteinere og seminhengere, før de lastes opp med fersk fisk som skal sørover. Aktiviteten er hektisk og terminalens manglende kapasitet har ført til begrensninger i trafikken.

Gods på bane er viktig for effektiv vareforsyning, for et fungerende næringsliv, og for miljø og trafikksikkerhet. Derfor er det nå investert 330 millioner kroner for å kunne håndtere enda flere tog på Fagernesterminalen. 8. desember er det offisiell åpning av terminalutvidelsen, som betyr 50% vekst i kapasitet. Terminalen kan dermed håndtere 4-5 kombitogpar i døgnet. Dette skriver Njål Svingheim i Jernbanemagasinet.

Les også

Samferdselsministeren ga det hittil sterkeste signalet om hvor viktig jernbanen er for framtidas Nord-Norge

Arctic Rail Express (ARE) ble etablert i 1993 som en direkte godsrute fra Oslo til Narvik gjennom Sverige. I 2011 startet i tillegg DB Schenker North Rail Express (NRE) på samme rute.

Den ca 1900 kilometer lange strekningen er en av Europas lengste direkte togruter, og kombitogene tilbakelegger strekningen på vel et døgn (26-27 timer).

Siden oppstarten har denne raske og effektive godsforbindelsen hatt en stadig økende etterspørsel. Veksten i kombi-trafikken har satt Ofotbanen sterkt på kartet, ikke bare som malmbane, men som en viktig livsnerve i vareforsyningen i Nord-Norge.

I dag regner vi at rundt 80% av dagligvarer, post og forbruksartikler til Nord-Norge nord for Tysfjorden kommer med disse togene. I tillegg til tradisjonelle dagligvarer og andre forbruksartikler, tar togene også med seg vogner med nye biler for videre distribusjon til forhandlerne nordpå.

Så nå venter vi på fortsettelsen, Nord-Norgebanen....