Kommende helg avvikler Troms og Finnmark Idrettskrets sitt andre kretsting, etter at en ny storkrets ble opprettet i kjølvannet av en mislykket regionreform. En av de viktigste sakene på agendaen på møtet i Hammerfest er om man skal gå tilbake til to kretser i nord.

Tradisjonelt har idrettskretsene i landet fulgt fylkeskretsene. Det gjorde de også når Troms og Finnmark Idrettskrets ble slått sammen på et ekstraordinært ting i Tromsø i 2019. Da hadde Stortinget nylig besluttet å slå sammen fylkene.

I vedtaket fra den gang var man forutseende basert på den politiske protesten mot sammenslåing i Finnmark. Man la inn et punkt at man kunne gå tilbake til to kretser dersom det skulle bli reversering av den nye fylkeskommunen. I så fall skulle de eiendelene som kretsene tok med seg inn i «ekteskapet» tilbakeføres.

Fra sentralt hold i Oslo kommer det imidlertid føringer foran kretstinget i Hammerfest, om at man ikke bør oppløse storkretsen i nord. Det er dårlige signaler som vil svekke idrettens stemme i nord.

Idrettsforbundet ser ut til å legge ut formelle juridiske snubletråder for å hindre at man kan ta tilbake de to organisasjonene som har vært meget velfungerende for idretten i regionen i 100 år.

De to tidligere kretslederne i Troms og Finnmark, May Bente Eriksen og Knut Bjørklund, påpeker at idrettsforbundet sentralt ikke tar hensyn til det forpliktende og enstemmige vedtak på forrige idrettskrets ting. I Oslo har man tydeligvis glemt at det var to selvstendige idrettskretser i nord før 2019.

Idretten i Troms og Finnmark hadde et solid samarbeid før kretsene ble slått sammen. De vil de også få om de blir «skilt». Og Nord-Norge står i sum sterkere nasjonalt dersom man har tre, ikke to idrettskretser i landsdelen, som kan støtte hverandre.

Derfor bør idretten i nord ikke akseptere å bli overstyrt av NIF-toppene i Oslo, som så mange ganger før. Det eneste rette i denne saken er å vise respekt for idrettsbevegelsens grasrot i nord og gå tilbake til to kretser. En for Troms og en for Finnmark.