Arbeidet som er nedlagt i revidert kommuneplan er solid og gir et godt grunnlag for å styre utviklingen. Mine to innspill (merknader) går imidlertid på forhold som kan komme og som arealdelen tar lite høyde for.

Det ene gjelder Tromsbanen videre fra Narvik og det andre gjelder arbeidet med ny innendørs fotballhall.

Begge forhold er så vidt nevnt i arealdelen, men hvis dette skulle bli en realitet og seile fram i sin egen tyngde, så blir arealdelen fram til 2034 hengende etter i utviklingen.

Jernbaneterminal er nevnt på fire mulige steder i Tromsø. To av stedene synes å være umulige. Det største problemet er likevel den defensive omtalen. Til sammenlikning ble søknaden om vinter-OL i Tromsø i 2014 eller 2018 lagt inn som juridiske areal i kommuneplanen, selv om verken Norges Idrettsforbund eller Stortinget hadde gått inn for søknaden. Tromsø kommune fikk imidlertid mye skryt for sin offensive tilnærming til saken.

En tilsvarende offensiv lokal planlegging ville vært fullt mulig og klokt i jernbanesaken.

Tromsdalsfyllinga er nevnt som et sted som utredes for ny innendørs fotballarena. Det kreves reguleringsplan. En slik gigantisk bygning, synlig for hele byen må imidlertid kvalitetssikres allerede i kommuneplanen. Jeg ser for meg hvordan ildsjeler i idretten vil kjempe dette fram med minimum finansiering som akkurat gir tak over hode til fotballen.

Selv er jeg tilhenger av tiltaket, men samtidig vet jeg hvor triste vi blir, når billigste og enkleste løsning blir plassert mitt i synsfeltet nord for Ishavskatedralen. Kanskje en av verdens 10 vakreste bygninger!


I forbindelse med søknaden om et vinter-OL ble «Gullegget» lansert som et bygg for skøyteløp. Da skjønte man sammenhengen mellom funksjon og estetikk. Jeg mener kommuneplanen allerede nå må ta inn bestemmelser om estetisk kvalitet for eksempel gjennom arkitektkonkurranse for et bygg på 120x80meter i 30 meters høyde på Tromsdalsfyllinga. Denne i øyenfallende tomta krever dette.

  • Slik presenterte NRK planene om en ny storhall i Tromsø, det såkalte Gullegget, i 2010 - se video

Hvis idretten ikke klarer å ivareta slike krav, må man lete etter alternativ tomt som ikke er så eksponert. Mitt forslag vil i så fall være arealet nord for universitetets idrettshaller og nedenfor hoppanlegget i Grønnåsen. En slik lokalisering vil være en bedre samlokalisering med andre idrettsbygg og vil lettere kunne løses med ordinær arkitektur av et introvert bygg.