I januar var det to år siden KrF inntok regjeringskontorene og sørget for å trekke politikken mot sentrum. Det var nok mange som så for seg at det lille, gule sentrumspartiet skulle bli fullstendig overkjørt av de to, store blå. To år senere ser vi at KrF har endret retningen på regjeringens politikk.

Ett år etter at KrF gikk inn, valgte Frp å gå ut av regjering. Det var en ærlig sak. KrF og Frp står politisk langt unna hverandre på mange områder. Politikken hadde blitt trukket så langt mot sentrum at Frp hadde fått nok. Resultatet ble en regjering med et tyngdepunkt enda nærmere sentrum.

Etter dette har KrF fortsatt å kjempe for de sakene som er viktige for oss og velgerne våre. Vi har ikke minst styrket familiene. Familien er selve grunnsteinen i samfunnet vårt, men dagens familier kommer i mange ulike varianter. Derfor må vi ha en politikk som legger til rette for at familiene kan ta ulike valg.

I løpet av de siste årene har KrF fått til en økning i barnetrygden på 8.200 kroner for barn opp til 6 år. Dette er en målrettet satsing på å utjevne økonomiske forskjeller, fordi familieøkonomien er dårligst i etableringsfasen. Gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehagen er to andre tiltak. Vi har startet innføringen av fritidskortet, en ordning som på sikt skal bli nasjonal, og som skal sikre alle barn mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. Vi har økt støtten til de som ikke har rett på foreldrepenger betydelig. Vi har kort sagt investert mye i barn og familier, fordi en investering i barn og familier er en investering for fremtiden.

Men det er ikke bare barnefamiliene som er viktige. Alle eldre skal kunne leve gode, meningsfulle og verdige liv. Men også eldre er forskjellige. Derfor trenger vi ulike løsninger også for eldre. I regjering har KrF sørget for 2000 flere omsorgsplasser. Vi har styrket frivilligheten, som gjør en viktig jobb blant eldre, ikke minst under pandemien. På KrFs landsmøte i mai skal vi også ta stilling til flere spennende forslag om hvordan vi kan gi de eldre mer valgfrihet.

Norge må styrke familiene og eldrepolitikken. Men vi er også helt nødt til å lykkes med det grønne skiftet. Og for å lykkes, må vi spille på lag med næringslivet. Og transportsektoren må være en del av løsningen, ikke problemet.

Gjennomslagene vi har fått de siste to årene, viser at vi trenger et sterkt KrF. Vi skal fortsette å styrke familiene, jobbe for at eldre skal få en verdig alderdom og ha en klima- nærings- og transportpolitikk for framtiden.