Gå til sidens hovedinnhold

Tjenester må være nær der folk bor

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tromsø er en by med flere distrikter rundt oss. For Senterpartiet er det viktig at vi har tjenester nært folk. I Lakselvbukt finnes flere arbeidsplasser, en av dem er Lakselvbukt bo- og servicesenter med korttidsplasser, omsorgsboliger og hjemmetjeneste. Pasientene mottar et faglig godt og bredt tjenestetilbud.

Innenfor dørene på dette senteret er det utført mye god og omsorgsfull sykepleie av en stabil, engasjert og lojal gjeng med ansatte, bestående av flere helsefagarbeidere, sykepleiere og assistenter. Pasientene føler seg trygg og ivaretatt.

Arbeidsplasser og omsorgstilbud er avgjørende for å opprettholde levende distrikter. Ofte ser vi dessverre at tilbud foreslås nedlagt. Senterpartiet ønsker å opprettholde bosetting i hele Tromsø kommune, og da må man bevare de arbeidsplassene man har.

Det er foreslått å legge ned korttidsplassene ved Lakselvbukt bo- og servicesenter. Dette er en sak ligger mitt hjerte nært. I ni år har jeg jobbet ved senteret, de siste fem årene som sykepleier. Nå har jeg permisjon fra stillingen min. Stadige forslag om nedleggelse virker lite gjennomtenkt. Uansett hvor godt og effektivt vi gjør jobben vår, så virker det som det ikke er godt nok. I høst har det vært så mange varierende argumenter for nedlegging, at det er blitt vanskelig for folk flest å følge med.

Tilbudet som gis ved korttidsavdelinga fungerer, selv om det varierer hvor lenge pasientene ligger på avdelingen. Forvaltningskontoret utarbeider som kjent tjenestetilbud og fatter vedtak vedrørende pasientene, det gjøres også individuelle tilpasninger. De pasientene som får plass på korttidsavdelingen kommer som regel som utskrivningsklare pasienter fra UNN eller fra andre steder i kommunen. Pasientene kan motta avansert sykepleie, de kan rehabiliteres i tett samarbeid med fysioterapeut, motta medisinsk oppfølgning fra lege ved bosenteret og ernæres riktig og tilstrekkelig i samarbeid med bosenterets egen kokk. Pasientene får tilbud om ulike aktiviteter, og pårørende ivaretas. I den ene fløyen av bygget er det korttidsplasser, og i den andre omsorgsboliger i to etasjer. Den daglige driften er effektiv ved at de ansatte jobber på tvers av avdelingene.

Det at man årlig foreslår nedleggelse skaper imidlertid utrygghet og hemmer rekrutteringen av ansatte.

Arbeidsplassene i distriktet er viktig. Det er ikke alt som må sentraliseres. Begynner man å legge ned noe, skaper det ringvirkninger som rammer andre tilbud og tjenester. Senterpartiet ser verdien av å bevare de fire korttidsplassene i Lakselvbukt og vi vil kjempe for å beholde dem.

Kommentarer til denne saken