I en nylig lederartikkel i Nordlys får Tine og Nortura gjennomgå for å avvikle virksomhet i Nord-Norge. Riktignok ble lederen noe endret etter at Tine samme dag bestemte å videreføre driften ved de to meieriene i Finnmark. Som melkeprodusent i Tana og styremedlem i TINE ønsker jeg likevel å komme med noen kommentarer.

Med våre seks meierier mellom Sømna og Tana, vårt sentrallager for Nord-Norge i Harstad og våre to terminaler i Bodø og Tromsø har vi stor aktivitet i Nord-Norge. Tines policy har vært å foredle mest mulig av melka der hvor den blir produsert. Ikke minst gjelder dette for Finnmark hvor avstandene er spesielt store.

Et eksempel på dette er meieriet i Tana som produserer syrna produkter og Kesam, nettopp for å foredle melka i Øst-Finnmark og ikke sende den ut av fylket. Tine ønsker fortsatt å bygge på lokal foredling i størst mulig grad. Det er også fornuftig med tanke på transport og miljø.

Tine er et samvirke med rundt 9000 eiere, en eiermasse som består av ku- og geitemelkprodusenter fra hele landet. Vi har 30 meierier spredd over hele landet og noen sentrallagre. På grunn av en økende konkurranse i det norske markedet og en stadig økende import av meieriprodukter plikter vi som sitter i styret til enhver tid å vurdere alle forhold i verdikjeden.

Da er det naturlig at også driften ved våre nordligste meieri evalueres fra tid til annen uten at det er noe dramatikk knyttet til dette. Vurdering av driften er ikke ensbetydende med å trekke seg ut.

For tiden holder vi på å bygge ut meieriet vårt i Balsfjord for over 200 millioner kroner. Dette blir Tines største enkeltsatsing i Nord-Norge i nyere tid. Det sikrer arbeidsplassene og er ekstra gledelig for geitemelkprodusentene fordi TINE med dette sikrer mottaket av geitemelk i Nord-Norge. Dessuten har en slik utbygging store positive ringvirkninger for næringslivet lokalt.

Ettersom lederartikkelen kom samme dag som Tine vedtok å satse videre på de to meieriene i Finnmark og at nybygget i Balsfjord snart er ferdig, syns jeg det ble noe unyansert å påstå at Tine har avviklet mye av virksomheten i landsdelen. Det er ikke er riktig, Tine investerer i Nord-Norge.