Vi må ha store kompensasjoner og økonomiske stimuli hvis deler av næring-s og kulturliv skal overleve, det som for mange aktører er en ny nedstengning. Skjenkestopp i restaurant, 20 mennesker i butikken og 50 mennesker i fastmonterte seter, er så inngripende at mange ikke ser noe annet valg enn å stenge og permittere folk.

For å sørge for at arbeidsplasser ikke går tapt permanent, må man presentere gode og kraftfulle økonomiske tiltak.

Det var derfor en lettelse for mange at pakken med økonomiske tiltak som ble presentert av regjeringa i dag, virker å være både stor og godt gjennomarbeidet.

Og det er viktig for tilliten til regjeringa at milliardene som nå sitter løst, ikke skal gå til utbytte for eierne, men skal gå til ivaretagelse av arbeidsplassene.

Så er det viktig å skjønne at ikke alle som er arbeidere i Norge, er arbeidstakere. Det er mange måter å være arbeider på i et moderne Norge. Mange som jobber i alt fra kultur- og idrett til service og transport er frilansere, enkeltpersonsforetak eller selvstendig næringsdrivende.

Det er bra at både kulturministeren Anette Trettebergstuen og arbeidsminister Hadia Tajik har husket på disse arbeiderne, også i sine uttalelser etter pressekonferansen i dag.

Det er også bra at mange av tiltakene er tilbakevirkende til 1. november. Den senere tids usikkerhet, knyttet til en mengde lokale og nasjonale tiltak, har ført til at kundene har uteblitt i november. Avbestillinger har rydd inn.

Derfor ville det også vært klokt om regjeringa videreførte de økonomiske tiltakene også etter februar. Selv om smittesituasjonen roer seg ned, vil ikke mange i nærings- og kulturliv oppleve stabilitet før langt ut i 2022.

Og derfor vil det være viktig å få lønnsstøtteordninga på plass raskt, for å beholde kompetansen i de mest sårbare næringene og opprettholde en viss aktivitet i bedriftene som må stenge ned.