Jeg har alltid vært fasinert av paradoksenes forunderlige verden. Her kommer det noen artige, rare og finurlige eksempler av arten, ført i pennen av Nils Opsahl i Nordlys den 5 juli. (nettutgaven).

1) Opsahl skriver: «Jeg er selvsagt for at alle skal høres, og få sagt sin mening, i alle saker. Åpenhet fører til alltid til noe positivt, endring og forbedring.».

Deretter fordømmer han i sterke ordelag de som påpeker svakheter i byens utvikling /status, og stempler slike meninger, sitat som : «syting og nedsnakking».

Ergo: Opsahl er for at alle skal høres, og at åpenhet alltid er positivt, men tydeligvis bare hvis man skriver positivt om saken det gjelder.

2) Den ene «nedsnakkeren og syteren» som Opsahl viser til i sitt leserinnlegg, er tydeligvis undertegnede, og han skriver i den forbindelse at det eneste som jeg synes er vakkert i Tromsø, er området rundt Skansen. Dette er helt feil, og i tillegg usant. Tvert imot har jeg påpekt i 12 år, at området rundt Skansen er det som først og fremst trenger en estetisk oppgradering, særlig med tanke på den utrolig viktige betydninga dette området har for Tromsøs by sin flotte og unike historie. Dessuten: I det oppslaget Opsahl viser til i avisa iTromsø den 18. juni, påpeker jeg at Rådhusparken med sine bygg, statue og beplantning, er svært vakkert.

3) Opsahl skriver at mange av oss sytere mener at, sitat: «Alt var så my bedre før». Det har jeg aldri sagt og ment. Tvert imot har jeg påpekt at det i byen på 30-tallet og 50-tallet ble tatt til ordet for at byen trengte et eget skjønnhetsråd. Altså: Byen har (dessverre) en lang historie å vise til, hva angår mangel på oppussing og estetisk vakker utforming.

4) Opsahl skriver at Tromsø hadde lite å skryte av på 30-tallet, med sine utedoer, at det stod dårlig til med byens kommunikasjoner med omverdenen og at kommunen bygde stygge «sovjet-blokker» på 50 og 60-tallet. Med ander ord: Her driver altså Opsahl selv nedsnakking av byen, men siden det var den gang da, så får det vel gå.

5) Opsahl skriver at, sitat: «Går man enhver by i sømmene, finner man tilsvarende uskjønne områder». Ergo: Opsahl er plutselig enig i at Tromsø også har sine «uskjønne områder», man må bare ikke påpeke dette, for da «syter og nedsnakker» man byen sin». Hmm… Dessuten: Det at alle andre byer, (som for øvrig heller ikke er sant), har sine «uskjønne områder», skulle vel ikke være noen forklaring eller unnskyldning for at vi i Tromsø må ha det på samme måten. Eller? Ta deg en for eksempel en liten tur til Trondheim sentrum, og du vil oppleve en helt annen estetisk standard enn det du finner pr. dato i Tromsø.

6) Et par spørsmål til Opsahl:

  • Mener du at dårlig og manglende vedlikehold, som for eksempel ødelagte takrenner og manglende murpuss på domkirka, eller vegger full av tagging, flassende maling og fortau full av ugress og løse heller, er helt greit å ha i sentrum av vår by? Hvis nei: Hvorfor er det da galt å påpeke dette, du som mener at alle «skal høres»?

  • Hvis kona di påpeker/nevner for deg, at dere kanskje burde male huset, mener du da at hun «nedsnakker» din eiendom, og på toppen av det hele er en «syter?

Det jeg gjorde i reportasjen i avisa i Tromsø, var å oppfordre kommunen og gårdeierne i sentrum til å gjøre sentrum vakrere. Det må da være innafor, særlig når misligholdet på dette området har pågått i årevis.

Til slutt: Jeg elsker Tromsø, og ønsker byen alltid det aller beste. Men: Jeg er også av den oppfatning at byen har et stort potensial til å bli enda vakrere, enda mer tiltalende, enda bedre. Det må det da vel være lov å påpeke dette, uten at man må bli stemplet som en «syter og nedsnakker».

Jeg mener selv at jeg har bidratt så godt jeg kan til å støtte opp om byens utvikling. Det har jeg blant annet gjort ved at jeg har jobbet i 12 år for at vi skal ta vare på og utvikle vårt fantastiske gamleby-område rundt Skansen, og jeg har skrevet 8 bøker om byens unike historie.

Jeg har bidratt til byens kunst - og kulturscener, også det for å bidra positivt til byen. Det kommer jeg til å fortsette med.