Universitetet må trolig tørke støvet av gamle planer for Nordområdemuseet på campus i Breivika. Og det raskt, mens Ola Borten Moe (Sp) holder litt varme igjen i prosjektet.

Fagmiljøene ved museet ville alltid ha det nye Universitetsmuseet - Nordområdemuseet - i Breivika. Å plassere museet i sentrum, har vært et tverrpolitisk ønske om et signalbygg som kunne løfte det sørlige sentrum i byen.

Det viste seg etterhvert at det politiske ønsket ikke var mulig å gjennomføre.

For syv år siden ble det vedtatt at museet skulle til sentrum, og siden har lite skjedd. Tre år etter at Statsbygg var ferdig med sitt prosjekteringsarbeid var det fremdeles uklart når spaden ville settes i jorda, skrev vi i april.

Tomtene i byen viste seg vanskelig å regulere. Området i sentrum har flere eiere og aktører involvert. Hadde museet blitt vedtatt bygget i Breivika, hadde det vært åpnet for lengst, da UiT eier tomta der.

I en tid da det må spares på alt, er det viktig å finne ut hvordan man kan spare på en så viktig institusjon som et universitetsmuseum. Samtidig som man sørger for at museet oppfyller sin enormt viktige rolle for landsdelen.

Da kan Breivika vise seg å være det beste alternativet, slik saken står i dag. Tomta i Breivika er gratis og vil ikke bli kostbar å klargjøre. Cruiseskipene med turister anløper i gangavstand. Tusenvis av tromsøværinger bor i gangavstand.

Det er tett kobling til Botanisk hage, Nordnorsk vitensenter og et av landets mest kompakte og arkitektonisk interessante campus.

Det er en god og etablert sløyfe med kollektivtransport som kan levere elever og barnehagebarn til museet, og i helgene er det godt med parkeringsplasser. Studenter kan gå bort med foreleserne sine direkte fra forelesningssal og til museet.

Alt dette har samfunnsøkonomisk verdi. I tillegg er Breivika den løsningen som kan komme på plass raskest.

Det foreligger konkrete argumenter og skisser for hvordan et slikt museum kan bygges og gjennomføres på campus-området. Skisser som ble brukt da fagmiljøene argumenterte for dette den gang da museet ble vedtatt flyttet.

Det er trolig på tide å børste støvet av noen gamle planer, og Breivika-alternativet kan vise seg å være den raskeste veien frem til målet.

Kommunen kan nå bidra til fortgang i reguleringen av en tomt i Breivika. Og bruke den tiden det trenger på den helhetlig reguleringsplanen for den sørlige sentrum, som etter all sannsynlighet nå mister sitt viktigste signalbygg.

Ministeren Ola Borten Moe (Sp) holder nemlig håpet oppe for en mindre kostbart museum. 80 millioner har allerede flydd ut til prosjektering av noe som ikke kan bli gjennomført. Men UiT og Tromsø kommune må handle raskt.

For Ola Borten Moe holder litt varme igjen i denne saken. Det er ikke sikkert den varmen varer så lenge.