Forleden så jeg på Debatten i NRK med tema det nye regjeringskvartalet, og rivingen av den såkalte Y-blokka. Ingen nevnte hvordan korona-pandemien vil påvirke arkitektur i fremtiden. Hverken endringer for enkeltbygg, eller by- og regionsutvikling. Det mest fornuftige innlegget var fra Politisk Redaktør Skjalg Fjellheim i Nordlys, noe jeg må få komme tilbake til.

Nå som pandemien endrer hvordan vi tvinges til å leve, trolig for godt, er på tide å rive i stykker gamle planer for regjeringskvartalet. Satse på noe nytt, mer tilpasset vår tids utfordringer for sikkerhet, distriktspolitikken, klimamål og nå pandemi-farer.

I fremtiden kan en aldri si at en pandemi kommer overraskende. Bygg som ikke er tilpasset faren for en pandemi bør ikke bygges. Byplaner som utvikles uten tanke på virusspredning bør endres.

Allerede 23. juli 2011, dagen etter at terror rammet Oslo sentrum, burde kloke mennesker ha spurt seg selv om det er så smart å bygge et nytt regjeringskvartal på en plass som det er vanskelig å bygge og kostbart å sikre. Disse arbeidsplassene må suppleres med store infratruskutrinvesteringer slik at kollektivtilbudet kan utvides fra sentrum ut i alle retninger. Dette er tilleggsregninger i milliardklassen på en entreprisekostnad som i utgangspunktet er helt unødvendig høy.

Selv har jeg forslått å bygge moderne, enkle kontorbygg nær Gardermoen for både Storting og for Regjeringskvartalet. Tomtene der er nesten gratis, i kontrast til midten av Oslo 1 som jo har Norges dyreste eiendommer. Sikkerheten er enkel å håndheve og nye bygg for de folkevalgte og regjeringsapparat vil kunne lages med rause kontorarealer, brede ganger og store fellesarealer slik at smittefaren minimeres. Nye veier trengs ikke hvis byggene legges nær trafikkårene til Gardermoen.

Fremtidens kontormiljøer er campuslignende kontorlandsbyer i gangavstand fra hyggelige boligområder, med en fin blanding av lavblokkleiligheter, rekkehus og eneboliger. Høyteknologiske lavblokker med de beste fiberoptiske kabler og 5G. De store konferansenes tid er forbi og sentre for slikt overflødige. Videokonferanser er fremtiden.

Nordly-redaktøren hadde helt rett i at det er skam at det sentrale byråkrati skal ha egne budsjettregler for å skape det vi så sent som i fjor kalte fremtidsrettede, men nå foreldete arbeidsplasser. Bygg som er ekstremt dyre å bygge og drifte, med trange ganger, små heiser og åpne kontorlandskap. Men som også er smittefarlige, noe de færreste tenkte på da planene ble utformet. I pandemienes tidsalder er Regjeringskvartalet en farlig og ikke minst unødig dyr konstruksjon.

En sløsing med midler for å bygge gårsdagens kontorløsninger som også innebærer å rive et kulturminne, Y-blokka. En lavblokk som kanskje til og med er velegnet for en fremtid hvor vi alle må være på vakt mot virus, enn høyhusene som skal komme til erstatning.