Den som lyg, og vet at han lyg, og vet at andre vet at han lyg….

Kurt Kaspersen, TJFF, har i leserinnlegg i «Nordlys» valgt å sammenligne meg med Donald Trumps omgang med sannheten. Dersom dette er et nivå Kaspersen finner naturlig å legge seg på, og som hans forening er bekvem med, får nå det bli deres valg. For øvrig gjør jeg oppmerksom på at jeg i mine leserinnlegg og anmeldelse av TJFF aldri har brukt min advokattittel. «iTromsø» trakk inn advokattittelen i et tidlig innlegg, og jeg ba dem skriftlig slutte med det, da jeg ikke opptrer som advokat i denne saken, men som engasjert tromsdaling.

Men når Kaspersen prøver å forvalte sannheten, og karakterisere andres omgang med sannheten, så bør han ihvertfall prøve å holde seg til sannheten selv.

Det lyktes han ikke med.

Hvis han var skyteansvarlig mandag 10. august, så vet han utmerket godt at da skytingen startet kl. 18, så kom jeg umiddelbart til standplass og gjorde oppmerksom på at det ikke var noen sperring av østre turvei….hvilket han selvfølgelig beskyldte meg for å ha fjernet. Politiet kom og snakket med meg og skyteansvarlig. Innsatslederen kunne ikke ta stilling til om sikkerhetsforskriften var ivaretatt, gjorde meg oppmerksom på at politiet kunne gi demonstrantene pålegg om å fjerne seg, men ga ikke slikt pålegg.

Vi ble sittende på benken hele kvelden, og lusket ikke «slukøret» avsted, men ble vitne til at skyteansvarlig tillot skyting hele kvelden, til tross for at han visste at vi satt i sikkerhetssonen og at det ikke var noen form for sperringer aller advarsler langs østre turvei. Vi var da også vitne til at tilfeldige turgåere passerte i løpet av kvelden.

Dette forholdet har jeg politianmeldt, da jeg mener skyteansvarlig har et overordnet ansvar for å sørge for sikkerheten, og dersom noen skulle ha fjernet hans sperrebånd, og det ikke er vakt i området, så er ikke sikkerheten ivaretatt, og skyting må opphøre.

Og det ble ikke gjort.

Og når Kaspersen velger å omskrive faktum slik han gjør i sitt innlegg, og trekker inn paraleller til Trump, da tenkte jeg på et gammelt ordtak om at den som lyg, og som vet at han lyg, og som vet at andre vet at han lyg, og som fortsatt lyg….

I et innlegg i «iTromsø» samme dag beklager den samme Kaspersen at det i mange år har vært en «heksejakt på TJFFs aktivitet i Tromsdalen». Det er ingen andre organisasjoner i byen som har opplevd noe liknende som det TJFF har opplevd. Og det kan nok Kaspersen ha rett i.

Men har han gjort seg noen refleksjoner om hva det kan skyldes? Kan det for eksempel skyldes at dere driver med noe helt uakseptabelt kloss inntil et boligfelt og midt inni et turområde? At dere stenger av Tromsdalens solside hele høsten. Det er det ingen andre som gjør. Har den tanken aldri streifet dere?

Dere er veldig opptatte av at dere har vunnet i retten, gang på gang. Men blir en atferd nødvendigvis riktig, akseptabelt og anstendig bare fordi man har rettsavgjørelsene på sin side?

Jeg tror derfor at TFJJ ikke bare trenger skytetrening, men også et grunnkurs i anstendig oppførsel.