Gå til sidens hovedinnhold

TFFK vil kutte 22 mill. på livsnerve-båter i Finnmark. Luksusruta Alta-Hammerfest fredes "for evig"

Folk på øyer og veiløse samfunn fortviler! 

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I juni var planen å kutte 7 mill på livsnerve-båtruter. Nå anbefaler Fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune (TFFK) å ta alt budsjettkuttet på kollektivtransport, 22 millioner, kun på båter til øyer og veiløse samfunn. Alle busser fredes til 2023. Alta-Hammerfestbåten som går parallelt med vei, buss og flyrute røres ikke. I praksis fredes den for resten av kontraktsperioden. Selv om de fleste passasjerene risikerer å tape tusenvis av kroner hvis båten blir kansellert.

De fleste passasjerene er (normalt) folk som skal på fritidsreiser med fly over Alta lufthavn. For dem er det et økonomisk sjansespill å ta båten. Hvis en buss får tekniske problemer eller sjåføren blir syk, kommer ny buss med sjåfør innen 15 minutters tid. Hvis det blir teknisk feil på båte eller skippern blir syk, blir båtruta kansellert. Mor, far og to skrikerunger rekker dermed ikke flyet. En hel sydentur for familien går fløyten. Hvorfor skal da denne båten nå få "leve evig"?

Myten om "sykehusbåten" er knust, i snitt er under ett sete per tur med båten er besatt av en person som skal til sykehuset i Hammerfest. Myten om "tidsbesparelse" er også knust. Vanlig direktebuss Alta-Hammerfest bruker like kort, like lang, tid som båten. (For den times venting på korresponderende buss som er lagt inn på Skaidi, har ikke noe med kjøretid å gjøre.)

Snik-freding av luksusbåten

For de foreslåtte kutt i livsnerve-båter gjennomføres, blir det ikke rom for å kutte mer på båtrutekontrakten. Det vet fylkeskommunen godt!

Hvis Troms og Finnmark fylkesokmmune kutter 22 mill av en totalkontrakt på ca 115 mill blir det umulig å kutte Alta-Hammerfest senere. Så hvis noen sier at "ja,vi skal kutte Alta-Hammerfestbåten neste år", ikke tro på dem.

Båtrute-kontrakten med Boreal kan anses som kansellert av Boreal hvis totalsummen reduseres med 15%. Boreal kan velge å fortsette kontrakten hvis de vil. Men det blir et sjansespill som ikke mange har lyst til å ta.

Mobbing av båtrutefolk?

Det ble lovet så fint og flott fra fylkesrådene at vi skulle høres, og vi fikk møte og forklare. Dessverre ser det ut til at de ikke har tatt notis av de viktige innspill som kom, og kutter likevel livsnerven til mange småplasser. Dette er skuffende, og regel rett en ignoranse av folkets ønsker og innspill»

Det er ikke rart båtrutefolk blir provosert når TFFK representanter sier "Vi skjønner at dette kan føles vanskelig, men det er den økonomiske realiteten vi alle står overfor." I juni var kuttforslaget 7 mill på livsnerve båtruter. Nå i november, er tallet 22 mill! Er dette en "takk for sist" siden båtrutefolket protesterte så heftig i juni?

Det er for oss en gåte: Hvorfor kjører AP, SV og SP på denne måten en sentraliseringspolitikk som selv de blåeste blå i FrP og Høyre kan misunne dem?

PS og NB: Livsnervebåter er ikke kollektivtrafikk! Det er helt nødvendig infrastruktur. Kystens riksveier.

Kommentarer til denne saken