Regjeringens løsning på strømkrisen betyr at Staten tar en del av strømregningen, og reduserer de skyhøye utgiftene for mange i perioden mellom desember og april.

Staten tar halvparten av regningen for en gjennomsnittlig kraftpris over 70 øre per kilowattime, opp til et forbruk på 5.000 kilowattimer i måneden. Spotprisen i prisområdet legges til grunn for beregningen.

Det er grunn til å ønske dette velkommen i en prekær situasjon, men det løser ingen av de de grunnleggende problemene i markedet. Spørsmålet er om Arbeiderpartiet mener det er fornuftig å gjøre de norske strømkundene til klienter, i stedet for å gjenvinne politisk kontroll over et marked som åpenbart er dysfunksjonelt.

Samtidig varsler Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) at hun vil sette ned en egen energikommisjon som skal evaluere situasjonen i kraftmarkedet.

Erna Solbergs fylte opp sine regjeringsutvalg med såkalte eksperter, akademikere, styregrossister og bedriftsledere, som oftest med et begrenset geografisk nedslagsfelt på det sentrale Østlandsområdet.

Det vil ikke være en overraskelse om hovedstadens klimaprofeter allerede står i kø for å sitte i energikommisjonen. Det samme gjør nok kraftbransjen selv, sammen med statens egne virksomheter Statkraft, Statnett og NVE, som har levert råd og premisser for dagens energiforsyning.

Spørsmålet er om Arbeiderpartiet våger å velge andre og bredere perspektiver. Det handler om å ta med hele landet, kysten, industrien, fagbevegelsen, bønder og de som kan ivareta interessene til alminnelige forbrukere.

Denne vinterens krise er et brudd med forventningene vi har til den norske samfunnskontrakten, som har handlet om at et land med lange vintre er sikret forsyning av trygg og billig strøm til befolkning og næringsliv.

Regjeringen kan fortsette å pøse penger inn i avbøtende tiltak, men det endrer ikke på systemer som har ført til at norske husholdninger er prisgitt om det blåser i Tyskland eller ikke.

Arbeiderpartiet står overfor et veivalg der Jonas Gahr Støre risikerer å gi slipp på et en av de viktigste tingene velgerne forbinder med sosialdemokratiet; nasjonal styring og kontroll med livsnødvendig infrastruktur, for å sikre like muligheter over hele landet.

Dersom Støre trår feil, kan det få dramatiske konsekvenser for Ap som bredt folkeparti. Komponeringen av den nye energikommisjonen blir derfor en test for Jonas Gahr Støre. Det handler om troverdighet og om Arbeiderpartiets sjel.