Flere måneder etter at Russland angrep Ukraina, så velger Norge å terminere kontrakten på NH90. På det tidspunktet er det tydelig at krigen kommer til å være langvarig, at Europa kommer til å være på tå hev og at forholdet mellom NATO og Russland har kjølnet svært kraftig.

Sett i lys av dette så er det betimelig å stille spørsmålet: Foretok man i det hele tatt noen strategiske vurderinger før man ga sin anbefaling, eller har man rett og slett basert anbefalingen om å terminere NH90, utelukkende på økonomiske forhold?

Daværende forsvarsminister bestilte i februar 2022 en full gjennomgang av NH90. Forsvarsmateriell (FMA), Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) og Forsvaret ga sammen sitt svar - en anbefaling om å heve kontrakten. Termineringen av NH90 ble deretter et faktum.

Anskaffelse av et nytt maritimt helikopter, tar normalt rundt fem år. Kanskje mer. Allikevel er anbefalingen fra Forsvaret, FMA og FFI å skrote NH90. Helikopteret leverer ikke som forventet, men det leverer allikevel stadig økende antall flytimer.

Med maritime helikoptre kan Norge overvåke mer av kysten og havområdene utenfor. Uten er det som om vi har kappet av våre armer og bein. Med NH90 kan vi lettere oppdage og evt jage ubåter. Uten har vi gjort det enklere for spesielt fremmede ubåter å seile i våre farvann.

Allerede før krigen i Ukraina har vi merket et økt nærvær og aktivitet fra russiske båter, utenfor den norske kyst. Så ble det krig i Europa og vår nabo i øst er den aggressive part. Hva er det som driver frem en beslutning, fra fagmiljøene, om å kvitte seg med den kapasiteten, i en sådan stund?

Hva kan fagmiljøene mene er viktigere enn at Norge evner å overvåke havområdene våre og hevde norsk suverenitet på en god måte?

Med et knips så er operativ kapasitet fjernet, uten at det engang er sett på hva som skal være alternativet. Ikke bare har fagmiljøene gitt en anbefaling om å skrote vår maritime kapasitet, man gjør det uten å ha et alternativ på plass! Det vil sannsynligvis ta mange år før Norge har en nevneverdig maritim helikopterkapasitet igjen. Norske farvann er nå en lekegrind for russiske fartøy, særlig for ubåtene. Det skulle vært interessant å vite hvordan fagmiljøene har kommet frem til at det er den løsningen Norge er best tjent med.