Eneste gangen de ikke glemmer oss, er når vi skal betale skatter og avgifter - ellers er det fint lite vi ser og hører fra kommunen. Som så mange andre i denne kommunen bor jeg i en kommunal vei, en vei som forøvrig er i ferd med å gå i oppløsning, noe den normalt gjør på våren.

Man foretar noen nødreparasjoner, så er veien grei til neste periode med regn, noe som kan ta dager eller i beste fall uker. Disse nødreparasjonene består i at man kommer å "spytter" noe kaldasfalt i hullene, kjører over med bilen de har med for å komprimere det, for så å kjøre videre til neste hull.

Når hele veibanen har gått i oppløsning er det ikke slike nødreparasjoner som skal til, da må man nok ha med seg maskiner og gjøre det skikkelig. Disse nødreparasjonene er i mine øyne en form for sysselsetting, hvor man får seg noen turer i utkanten av kommunen, fine dager og lite fornuftig arbeid.

Hva med Tenk Tromsø da - skal ikke dette gjøre noe for Tromsøs befolkning?

Tenk Tromsø skriver følgende om seg selv:

"Tenk Tromsø er en pakke med prosjekter som samlet skal få oss raskt og enkelt fram i Tromsø. Vi jobber for at vi kan velge buss, sykle eller gå på flere av våre daglige reiser. Målet til Tenk Tromsø er nullvekst i personbiltransport og god framkommelighet for alle, med hovedvekt på buss, sykling, gåing og næringslivstransport."

Målet til Tenk Tromsø er nullvekst i personbiltransport og god framkommelighet for alle, med hovedvekt på buss, sykling, gåing og næringslivstransport.

Tenk Tromsø er et samarbeidsprosjekt mellom Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune, Statens vegvesen og innbyggerne i Tromsø."

Synes det er rimelig fantastisk at Tenk Tromsø og Tromsø kommune klarer å utelate alle oss som bor utenfor bykjernen, og da Tromsøya spesielt. Vi kan ikke sykle eller gå på våre daglige reiser til og fra jobb, skole etc. Buss er nesten et fremmedord når du kommer utenfor bykjernen. Da lurer jeg på hvordan vi skal komme oss til og fra, jobb, skole, legen og andre offentlige kontorer. Personbiltransport er kommet for å bli i distriktene.

Jeg bor på Brensholmen og jobber i Ramfjord. Jeg kan ta bussen 06.40 fra Brensholmen og være på jobb 09.17, en total reisetid på ca 157 minutter. Jeg vil også få redusert arbeidsdagen med 1 time og 17 minutter. Når jeg skal dra hjem igjen, må jeg dra fra jobb kl 15.13 for å komme meg hjem den dagen. Reisetid er 142 minutter. Totalt vil jeg da ha ca 300 minutter reisetid, noe som er rundt 5 timer.

Hvis jeg kjører bil selv, ligger jeg på rundt 180 minutter, noe som tilsvarer 3 timer t/r. På en arbeidsuke vil jeg tape 10,5 timer med lønn med å reise kollektivt, i tillegg til at jeg får 10 timer ekstra reisetid hvis jeg skulle brukt bussen til og fra arbeid - det sier seg selv at dette ikke er noe jeg kan gjøre! Skal jeg bruke buss, må jeg med andre ord ukependle, eller bytte jobb.

Nå skal det sies at mitt tilfelle nok er litt spesielt og det er ikke mange som er i denne situasjonen.

Jeg har bodd i utkanten av kommunen i nesten 15 år nå, og har gjennom disse årene sett forfallet på veiene utover Kvaløya. Det er to kommunale veier som har fått ny asfalt i løpet av denne tiden, det er den delen av Austeinveien som går til skolen, og Lensman Vedings vei, ned mot hyttefeltet. At man velger å legge ny asfalt i en vei som går til et hyttefelt, tyder på at "det er noen som kjenner noen", eller at man har betalt for asfalten selv?

De øvrige kommunale veiene ute i distriktene forfaller bare mer og mer. Det eneste som er gjort, er nødreparasjoner i form av at man legger kaldasfalt i kullene, komprimerer dette ved å kjøre to-tre ganger over med en bil - da har man gjort nok den sommeren. Det er i beste fall sysselsetting i mine øyne, og totalt bortkastet. Det arbeidet er i alle fall bortkastet når første regnværet kommer, da kommer hullene tilbake.

Måtte le litt i dag morges når jeg leste at man nå er i gang med en kartlegging standarden på alle kommunale veier i Tromsø kommune, det er noe man burde ha en mer eller mindre kontinuerlig oversikt over.

At man gjennom Tenk Tromsø kun har fokus på hvordan man raskest mulig skal kunne komme seg fra A til B på Tromsøya, og at billistene skal sitte igjen med regningen er en hån mot oss som bor ute i distriktene. At man gjennom Tenk Tromsø har fokus på hva man gjøre for de som bor på Tromsøya, og velger å overse resten av kommunens befolkning, er også høyst kritikkverdig.


Tenk Tromsø glemmer alle som bor utenfor bykjernen når man ønsker en nullvekst i personbiltransport. Skal det bo folk i distriktene, må det være lagt til rette for at man kan bruke personbil. Å reise kollektivt fra distriktene til byen, er tilnærmet håpløst.

Har absolutt ingen tro på at politikerne velger å prioritere veier ute i distriktene. Til det er det alt for lite prestisje i dette, man tenker nok at de er vant til dårlige veier. Hvis de er misfornøyd, så kan de jo alltids flytte.

Det er forøvrig en helt annen diskusjon!