Gå til sidens hovedinnhold

Tenk hva vi kunne fått for kostnadene til nye flyplasser i Bodø og Rana, Bente Aasjord!

I dag fikk jeg morgenkaffen i vrangstrupen da jeg tok for meg dagens Klassekampen. Det begynte med forside-overskriften «Tenk hva en brøkdel av Nord-Norgebanens kostnad kunne ha oppgradert av havner?»

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hvorfor blir jeg så rasende og så skuffet over Bente Aasjords kronikk i Klassekampen i dag? Kanskje fordi jeg hadde ventet bedre av henne, en stemme jeg ofte har lyttet til og noen ganger lært noe av. Men nå synes jeg hun bare gjentar gamle synspunkter og argumenter uten å ha tatt inn over seg noen nyere argumenter eller fakta. Dessuten må man vel kunne si at her har vi enda et eksempel på den kjente øvelsen splitt-og-hersk-taktikk.

For la det være sagt: Nord-Norgebanen er et nasjonalt infrastrukturprosjekt, ikke en spillebrikke i det lille interne Nord-Norge-spillet. Nord-Norgebanen er en del av nasjonsbyggingsprosjektet Norge, det prosjektet som aldri har blitt fullført. Her har Nordland fått tidenes NTP-tall til eget fylke, ikke minst i form av lovet satsing på mange milliarder til flyplassutbygging – det vil altså si fortsatt satsing på (forurensende) flytransport i en tid der de fleste land i verden innser at flysatsingen må reduseres og jernbane prioriteres.

Her kommer derfor et forslag til en omskriving av Aasjords åpningsutsagn i kronikken: Tenk hva kostnadene til flyplassutbyggingene i Bodø og Mo i Rana (10-20 milliarder?) kunne ha bidratt til oppgradering av havner i Nordland, Troms og Finnmark? For her har hun jo den fordel at disse prosjektene allerede er inne i NTP-en, mens de tenkte utgiftene til Nord-Norgebanen som Aasjord så gavmildt foreslår brukt på havner, ikke er der!

Hvorfor ser ikke Bente Aasjord heller over grensen til Sverige, i stedet for å understreke hvor langt hennes eget unektelig vanskelig tilgjengelige bosted er fra den Nordlandsbanen som går gjennom hennes fylke? I Sverige er man nå i full gang med å fullføre en jernbanesatsing i nord som setter Norge i skammekroken, ikke bare i forhold til nasjonsbygging, men også i forhold til klima- og utslippskrav, det vil si de kravene som nå stilles i stadig større deler av verden med tanke på utslippsfri transport i fremtida. Her er Bente Aasjord helt på linje med regjeringen og høyrekreftene, men dessverre lite i takt med det som vil kreves av oss som nasjon om få år. Derfor lyder hennes argumenter og tankegang da også så gammeldags – her er samme argumentasjon som ble brukt på 1990-tallet, og igjen for ti år siden.

Egentlig trenger vi jo både bedre havner i hele landsdelen og bedre (fylkes)veier å frakte fisken på, slik at fisken så fort som mulig kommer til jernbanen som skal frakte den og andre produkter ut i verden. For når det gjelder frakt av fisken og andre verdifulle produkter fra hav og land her går nemlig selv ikke Aasjords hurtige lokalbåter hurtig nok.

Til slutt: Fjernbane, Bente, den der er for slem! Det heter stambane, og det er det vi mangler her i nord, fra Nordland via Harstad og Tromsø til Alta og Kirkenes. Det vil kunne bli/være et lysende uttrykk for en søkkrik nasjon som badet i oljerikdommene i flere generasjoner, men som iallfall etterlot seg noe av varig verdi også her i nord.

Kommentarer til denne saken