I en leder publisert 17.10. hevder Nordlys at UiT tar ansvar for landsdelen – pussig nok ved å etablere seg i Bodø.

Les også

UiT tar ansvar for landsdelen

Lederen ble publisert samtidig med at jeg, i tilknytning til det lave frammøtet til lærerutdanninger, funderte på om UiT og dets søster-institusjon i Bodø virkelig tar ansvar for landsdelen,

Grunnen til min bekymring er at universitetene i nord år ut og år inn begrenser seg til å administrere et system for utdanning av lærere som man må se vil innebære at Nord-Norge vil få en dramatisk lærermangel. Jeg bekymrer meg mest for lærerutdanningen for trinn 1-7, hvor frammøtet ved studiestart er svært lavt.

I Alta møtte det 11 mot 20 i fjor, i Tromsø 17 mot 40 i fjor, i Bodø 11 mot 13 i fjor, og på Nesna 8 mot 18 i fjor (som da møtte fram i Mo i Rana). Summen er 47 mot 91 i fjor, altså en halvering. UiT vil sikkert peke på at til et nytt fleksibelt studium har det møtt 24. Men dette er et tilbud som ikke tilbys hvert år, slik at effekten av dette bare vil være en brøkdel av 24.

Tiden er nå inne til at universitetene i nord sier klart fra om at det ikke kan fortsette på denne måten. Problemet er ikke at det ikke er nok søkere, men at opptaksgrensen settes for høyt, slik at man ikke får fylt plassene.

De to universitetene kunne gå sammen om å utrede konsekvensene av dagens ordning. Kanskje vil det hjelpe om man på grunnlag av en utredning uttaler til departementet det jeg har hevdet i mange år, at det må være bedre å få en andel lærere med litt svakere karakterer fra videregående, framfor en tilsvarende andel lærere helt uten lærerutdanning.