Gå til sidens hovedinnhold

Taksonomi, Norges sjømatråd, DNB og Erna Solberg i det blå

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Norges Sjømatråd avholdt nylig sin årskonferanse 2021 og Erna Solberg innledet med følgende påstand «Det rene kalde nord har en spesiell stilling og Norges sjømatprodukter forbindes med kvalitet, bærekraft, vekst og blå teknologi». Med disse ord som bakteppe fortsatte årskonferansen og bærekraft ble nevnt 41 ganger uten at noen kunne å vise til utfordringene med planer for løsning knyttet til vannmiljøet!

DNB konsernsjef Kjerstin Braathen deltok også på årskonferansen og hun la frem budskapet om at den mest effektive måten å produsere proteiner på er å ivareta naturen og tenke langsiktig, fordi det er nettopp det bærekraft handler om. Administrerende direktør i Norges sjømatråd Norge, Renate Larsen, er på sin side oppmerksom på at kunden er opptatt av miljø og bærekraft og viser til at EU har innført taksonomi som et klassifiseringssystem som skal vurdere om en aktivitet er bærekraftig. Taksonomisystemet skal forhindre «grønnvasking» og skal sikre en mer forståelig vurdering av næringen. DNB sjefen fulgte opp med å understreke at investorer vurderer nå EUs taksonomisystemet, der investor vurderer om næringen praktiserer innenfor rammen av bærekraft.

Renate Larsen er klar over de kritiske røster i samfunnet og svarer med at åpenhet om evnen til å levere innen bærekraftmålene med planer for å løse utfordringene er viktig. Eierskap til utfordringene og lukke avvik er viktig. På den måten skapes det tillitt og troverdighet.

Norges Miljøvernforbund (NMF) tar herved Renata Larsen på ordet og spør: Kan du forklare oss hva slags planer og tiltak som må iverksettes for at havbruksnæringen skal kunne tilfredsstille 2000/60/EF - vanndirektivet artikkel 1 sitt retningsvalg?

NMF er bestemt på at den eneste farbare veien for havbruksnæringen er transformasjon til lukkede anlegg i sjø eller på land. Kritikere vil hevde at en slik løsning er energikrevende, er for dyr og legger beslag på store landarealer. NMF sitt svar til det er: Det handler ikke lenger kun om profitt på miljøets bekostning. Ordet «polluter pay principle» gjelder.

Kommentarer til denne saken