Gå til sidens hovedinnhold

Takk til vår nye regjering for et distriktsvennlig tiltak!

Den nye regjeringen har i sin regjeringsplattform sagt at det blir innført gratis ferge der det ikke er omkjøringsmuligheter. Dette er innbyggerne på Østre Vannøy veldig fornøyde med, da dette omfatter vår ferge.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

  • Dette innlegget er en uttalelse fra årsmøtet 2021 i Østre Vannøy utviklingslag.

Vi ser at det kommer til å bli store fordeler for oss innbyggere som er totalt avhengige av å bruke ferga. Vi har hele tiden ment at ferga er en del av riksveinettet og burde derfor vært gratis for oss å bruke, da bilistene her ute allerede betaler veiavgift til staten, på samme måte som alle andre bilister. Selv om prisen gikk noe ned da autopass for ferge ble satt i verk er det likevel en ekstra utgiftspost for oss som vi alle blir glade for å slippe!

Vårt samband, Hansnes-Vannøy, er et av de lengste og dyreste sambandene i Troms. Etter at autopass ble innført på vår fergestrekning har det vært mange som har hatt vanskeligheter med å forskuddsbetale 3000,- for å få rabatterte priser, dette gjelder både barnefamilier, ungdommer som kommer hjem i helger og andre besøkende som kommer hit en sjelden gang. De som ikke har økonomi til forskuddsavtalen har da vært nødt til å betale full pris, 181,- pr tur. Det blir nesten 400,-tur/retur, noe som blir veldig kostbart i lengden. Selv for de som har betalt forskuddsavtale med autopass koster det 91,- pr tur for en personbil, det blir nesten 200 tur/retur, og en fergetur er et innhugg i økonomien.

For næringslivet vil det også ha store positive konsekvenser, hvor det blant annet er flere daglige trailerlass med fisk på ferga, som koster bedriftene dyrt. Det vil også innen turisme være en fordel at turister kan komme seg til og fra øya, uten at det koster de noe ekstra. For varetransport ut til oss vil fraktprisen også bli rimeligere. Vi ser nå at om vi kjøper en planke material og får den sendt med ferga koster det mer i frakt enn det planken koster. For ikke å snakke om hva vi må betale om vi kjører selv med tilhenger for å hente noen planker.

Vi leste i avisa Nordlys den 9/10-21 at ordføreren vår, Mona Benjaminsen, ikke er like fornøyd med dette som oss. Hun mener at de som bor i et øysamfunn ikke er opptatt av prisen, men ut fra prisene vist over så er vi faktisk opptatt av det! Vi vet at det har vært jobbet med gratis ferge tverrpolitisk gjennom mange år og synes at det er svært beklagelig at ordføreren ikke skjønner hva det har å si for oss.

Det skuffer oss at ordføreren som skal representere folket i en øykommune med ferge som eneste mulighet til forbindelse med omverdenen, for de aller fleste, ikke ser hvor mye det har å si for oss. Dette vil gjelde innbyggere på Vannøy, Karlsøy, Reinøy og Rebbenesøy, som altså snart skal kunne nyte godt av gratis ferge.

Dette har som sagt store positive ringvirkninger for oss alle både som innbyggere, for næringsliv og for andre tilreisende. Ordføreren vår fokuserer heller på hyppigere fergeavganger og vi synes at det er beklagelig at hun setter de sakene opp mot hverandre. Det er en diskusjon som kan komme i en annen runde.

Takk til vår nye regjering for et distriktsvennlig tiltak, som fremmer både bolyst og økonomisk trygghet, i vårt levende øyrike!

Kommentarer til denne saken