Etter ferdig opptalt valgresultat i Finnmark finner jeg tiden inne til å oppfordre til å rope et høyst fortjent rungende hurra for hjerteligst og gratulere Irene Ojala og hennes utrettelige medarbeidere med strålende måloppnåelse kronet med seier og stortingsplass – som lønn for nitid selvpålagt og langvarig utrettelig strev, reising og innsats for en sak som gjelder marginer mellom liv og død for pasienter og fødende i hele Finnmark. Godt og gledelig er også å se:

  1. At Bengt Rune Strifeldt også kom inn igjen på Stortinget – og vi dermed har fått med 2 gode forkjempere for en mer rettferdig og lik helsetilbuds- og sykehusstruktur til beste for hele folket i Finnmark – uansett hvor man bor i fylket.
  2. At Pasientfokuslista overrasket med å bli største parti i Kautokeino med 29,8 % av stemmene. Det gir et både viktig og vektig signal til Sametinget om å vie saken all oppmerksomhet den så absolutt fortjener.
  3. At Pasientfokus blei overlegent størst parti i Alta med 41,6 % av stemmene er vel verdt å merke seg. Og som igjen utløser ny spenning på hva som vil skje ved kommunevalget om 2 år? Og hvem som deretter skal betros å lede Alta og Kautokeino kommuner?
  4. At flere valgforskere og kommentatoren var skeptiske og dermed tok feil.
  5. At totalt erobret Pasientfokuslista 3.-plassen blant partiene i Finnmark med 13,1 % av stemmene.
  6. Mens det på den annen side ikke var særlig gledelig å erfare at 2.-representant på AP-lista og ordfører for Ap-bastionen i Hammerfest, Marianne Sivertsen Ness har proklamert at hun nekter å samarbeide med Pasientfokus om løsninger som hele Finnmark kan tjene mye på.

Men kan hende er hun mer opptatt av å få til samarbeid med den for tiden ledige lenkegjengen fra Repparfjorden – for om mulig å hindre at de flytter kjettingen sin til veien ut til Melkøyanleggene for å hindre årlige utslipp av ca. 1,3 millioner tonn miljødrepende CO₂ fra Melkøya?

Vel. Unnskyld fristende sidesprang til CO₂. La oss heller med all respekt takke initiativtakerne til pasientfokuslista, lokalmedia, de uventet mange velgerne og de to valgte fra Alta for uegennyttig og langdryg innsats mot mange odds og motstandere. Pasientfokus v/Ojala og Frp v/Strifeldt ønskes lykke til i en spennende fortsettelse.

La meg samtidig ta med en oppfordring til «Folkeaksjonen for akuttsykehus i Alta» v/leder og styre. Ettersom det i lang tid har vært ganske musestille derfra, tør jeg med dette foreslå at organisasjonen snarest avvikler seg – og heller investerer sine betydelige innkasserte og oppsparte tilskuddsmidler (spillemidler fra medlemmene og folk fra protesttoget på vel 7.000 sjeler i 2017) i vel sikrede andeler i stiftelsen «Alta Sykehus med Pasientfokus».