Overskriften er hentet fra et kommentarfelt i et redaktørstyrt media, etter en sak hvor en hund ble skutt etter å angivelig ha løpt i en reinflokk, og det angivelig foreligger mistanke om dyremishandling. Kommentaren i sin helhet lyder slik: «Ta å skyt rein eier da du slipper bedre ut av de en å skyte rein».

Saken er under etterforskning, men husk at uansett utfall så er ikke samene kollektivt ansvarlig for verken uskyld eller skyld. Like lite som at nordmenn er kollektivt ansvarlig for hvert eneste mulige lovbrudd begått av nordmenn.

Et lite knippe av andre kommentarer fra redaktørstyrte medier lyder slik:

«Lapp er lapp»

«Ordet SAMEFAEN komme til sin rett her. De vil gjerne ha av skattepengene våre»

«Dette ikke tilgivelig, fans finnjævla»

«De folka gjør som de vil, hevder seg over alt Norsk lovgivning»

«De jævla samene dreper flere hunder hvert eneste år og i de aller fleste tilfellene så skyter de hundene uten grunn»

«Fjellfinner kan gjøre hva som helst, de er jo urfolk og beskyttet av det norske samfunnet»

«Fy f ... til møkkafolk ...»

På Facebook-sidene til privatpersoner er det hakket verre. Jeg har utelatt de verste truslene om vold, for ikke å inspirere noen til selvtekt.

«Kan f.eks. folk med hunder i Hammerfest da skyte reinen når den kommer i hagen for beskytte sine dyr? Eller skyte reineieren er kanskje det enkleste/tryggeste?»

«Håpe disse lavpanna sadistiske svinan får den straffen dem fortjene og meir tel. Håpe for all del detta får rettslige følga for disse undermenneskan»

«Fy faen! Det viser at samefolket fremdeles ikke er integrert og tviholder på egne sharialover»

«Om Saman lot være å brenne ting ned i hytt å pine, skyte å true om skyting ... så hadde vi ikke sotte her i det forbanna kommentarfeltet»

Det piskes opp til lynsjestemning mot samer, og spesielt mot reindriftsutøvere. Det virker som mange bare har ventet på en slik mulighet for å hetse spesielt reindriftssamene med nedrige ord og trusler om vold. Kommentarene som florerer er noe av det mest skremmende jeg har sett i mitt 49-årige liv. Utsagn om koftekledde banditter får støtte, og det spinnes på at fjellfinnene har herjet siden tidenes morgen. Det vet nemlig de som kommer derfra. Sosiale media akselererer drittkastinga, og det er spesielt at alle samer er kollektivt ansvarlige for hvert enkelt individ innenfor egen folkegruppe. Anekdotiske historier om at reindrift begrenser friheten til naturutøvelse da man ikke kan kjøre snøscooter i kalvingsland på våren, jakte hvor man vil, og oppramsing av hver eneste overtredelse man mener seg utsatt for, høster applaus. Jeg kan ramse opp mange overtredelser av trakassering, hets og rasisme utført av de som regner seg som nordmenn, men jeg skiller på individ og folkegruppe. Det er det mange i kommentarfeltene som ikke evner. Tenk for et ramaskrik det hadde blitt hvis nordmenn var omtalt som bunadskledde banditter og var kollektivt ansvarlig for hver overtredelse utført av andre nordmenn, og oppfordret til å gå inn i seg selv og rydde opp innenfor egne rekker.

Til deg som føler den kollektive avstraffelsen og kanskje skammer over ditt eget folk. Du er ikke ansvarlig for hva et individ foretar seg. Du er like lite ansvarlig som din norske nabo, som ikke tar på seg skylda for hva verken samer eller nordmenn foretar seg.

Til dere i redaktørstyrte medier. Dere har et ansvar for å gi en balansert framstilling, og røkte egne kommentarfelt.

Til deg, nett-trollet som hamrer løs på tastaturet. Ord teller, og husk at trusler og oppfordringer om vold kan straffeforfølges.

Si nei til samehets, men vær oppmerksom på at hets mot samer ikke kun er et samisk problem. Det er et samfunnsproblem, som fortsatt ikke blir løftet på et høyere nivå enn små utbrudd av engasjement, igangsatt av samer.

#Doarváidál #Noknu