Gå til sidens hovedinnhold

Sykehus i Finnmark

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Irene Ojala i Pasientfokus har tidligere i februar i flere medier i Troms og Finnmark publiseret et innlegg der angrepsmålet er Bjørnar Moxnes, leder i Rødt. Hun stiller blant annet spørsmålet: »Er det ikke slik at Rødt sier at sykehusene skal være NÆR Folk? Eller er det kun i områder hvor Rødt kan hanke inn flere stemmer til valget i 2021?».

Som representant for Rødt i Troms og Finnmark fylkesting kan jeg naturligvis ikke gå inn på Ojalas beskrivelse av samtale hun har hatt med Moxnes. Det enkle svaret på spørsmålet er, ut fra Ojalas øvrige argumentasjon, at det nettopp ikke er stemmesanking Moxnes er ute etter, når Rødt ikke stemte for akuttsykehus i Alta, som jo er den største kommunen i Finnmark.

Men jeg skal forsøke å forklare Rødts standpunkt om sykehusstrukturen i Finnmark. Rødt har vært engasjert i kampen for lokalsykehusene i hele landet i flere tiår. Helseforetaksmodellen som ble innført av H, Frp, V, Krf og Ap for 20 år siden har prega, og preger fortsatt lokalsykehuskampen, og kampen for et fullverdig og likeverdig helsetilbud i hele landet.

Irene Ojala sier i innlegget at Hammerfest skal få beholde sitt sykehus, men med standard ut fra folketallet. Det samme skal gjelde for Kirkenes, som i dag er det andre akuttsykehuset (nivå 2) i Finnmark. I realiteten betyr dette at hun som representant for Pasientfokus går inn for å redusere Hammerfest sykehus til ikke lenger å være et akuttsykehus (nivå 2). Men Ojala vil ikke si dette åpent.

Det er jo ikke sånn at Alta, med Klinikk Alta, ambulansefly og kommunal helsetjeneste, står uten tilbud til gravide og fødende kvinner. Men sjølsagt skal ikke avstanden på 14 mil til Hammerfest undervurderes. For den enkelte gravide er det imidlertid mange steder i Finnmark som har mye lengre avstand. Hele området fra Lakselv, og østover til Vadsø har større avstand til akuttsykehus. I Midt-Troms er det like mange innbyggere som i Alta som har like lang eller lengre vei til UNN i Tromsø enn det er fra Alta til Hammerfest.

For Rødt er det viktigst å klare å beholde de to sykehusene i Kirkenes og Hammerfest med sitt akuttsykehusnivå. Det er allerede i dag så vidt pasientgrunnlag for to sykehus til å ha høy nok aktivitet for å rekruttere fagpersonell.

De medisinskfaglige vurderingene er også helt klar på at det ikke er grunnlag for tre akuttsykehus i Finnmark med under 74000 innbyggere. Derfor bør Irene Ojala og Pasientfokus være så ærlige å si at de går inn for å avvikle Hammerfest sykehus som akuttsykehus, og i stedet etablere det i Alta.

Kommentarer til denne saken